РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ICIS - пројекат унапређења инвестиционог окружења и институционалног јачања

Пројекат унапређења инвестиционог окружења и институционалног јачања - ICIS (Improving Investment Climate and Institutional Strengthening) на одређени начин представља наставак структуралног прилагођавања повољног пословног окружења (наставак BAC пројекта) и базира се на позитивним искуствима Европске уније. Пројекат се финансира грант средствима Шведске агенције за међународни развој (SIDA), а администрира га Међународна банка за обнову и развој (WB IBRD). Износ средстава намијењених за Републику Српску је 1.500.000 USD, а предвиђено вријеме трајања пројекта је 5 година.

Циљеви пројекта су: смањење административних баријера пословања, успостављање размјене података између релевантних институција у Републици Српској и Босни и Херцеговини, унапређење рада инспекција и поједностављивање процедура за оснивање и гашење предузећа.

Директни учесници у пројекту из Републике Српске су: Републичка управа за инспекцијске послове, Агенција за информационо друштво, Генерални секретаријат Владе - Сектор за информационе технологије и Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ).

Републичка управа за инспекцијске послове (која ће уједно организовати Јединицу за имплементацију пројекта - PIU за обављање послова финансијског управљања и набавки у пројекту) водиће II компоненту пројекта која представља даље јачање капацитета Инспекцијског система Републике Српске што подразумијева:

  • увођење система за управљање ризиком у рад инспекција уз обезбјеђење размјене информација и концепта „Risk-based inspections" у складу са ЕУ препорукама;
  • израду инспекцијских листа провјера које су усаглашене са праксама у ЕУ;
  • јачање институционалних капацитета инспекције укључујући обуку инспектора о стандардима ЕУ, студијска путовања ради учења о најбољим ЕУ праксама;
  • успостављање савремене интерне контроле, те унапређење инспекција за надзор над тржиштем и инспекција које врше надзор у области безбједности хране на ентитетском нивоу, укључујући унапређења релевантних прописа у области инспекцијског надзора.

План набавке ICIS пројекта

Информација о реализацији ICIS пројекта

Потписан уговор о пружању консултантских услуга у оквиру пројекта

Уручени скенери набављени за потребе АПИФ-а

Презентовани резултати пројекта

Набављена опрема за инспекцијски надзор

Набављени мјерни уређаји за инспекцијски надзор

Потписан уговор о реализацији Информационог система за интероперабилност

Почетак реализације успостављања информационог система за интероперабилност у Босни и Херцеговини

Контакти:

Предраг Томић, директор Јединице за имплементацију WB ICIS пројекта e-mail: piu@inspektorat.vladars.net

Дејан Ћудић, координатор WB ICIS пројекта за Републику Српску e-mail: d.cudic@inspektorat.vladars.net

тел.: +387 51 334 633

Небојша Божић, службеник за набавке у WB ICIS пројекту e-mail: n.bozic@inspektorat.vladars.net

тел.: +387 51 334 631

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh