РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Главни инспектор

Главни републички тржишни инспектор

Радивоје Гаврић

Лични подаци

  • Рођен 08.11.1959. године у Теслићу
  • Дипломирао 1982. године на Педагошкој академији у Бањалуци
  • Дипломирао 1999. године на Природно математичком факултету у Новом Саду

Професионална каријера

  • 1983 - 2000 обавља више функција у области основног образовања ( девет година као руководилац)
  • 2000 - 2002 обавља функцију директора Туристичко-угоститељског предузећа "Борја", Теслић.
  • 2002 - 2022 године ради на пословима републичког тржишног инспектора, при Министарству трговине и туризма Републике Српске, те Инспекторату Републике Српске
  • 2022. године долази на мјестопомоћника директора - главног републичког тржишног инспектора у Инспекторату Републике Српске

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh