РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Конкурси и набавке

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку испод можете преузети Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке мрежне опреме.

Одлука

Извјештаји о проведеним поступцима набавки - 2018.

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга прања моторних возила у Бијељини

Извјештај о проведеном директном поступку набавке телефона

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуге штампања фото тапете

Извјештај о проведеном поступку набавке намјештаја

Извјештај о директном проведеном потупку набавке убодних термометара

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга сервисирања и поправке клима уређаја у Одјељењу Приједор

Извјештај о проведеном поступку набавке горива

Извјештај о проведеном поступку набавке осигурања

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуге кречења

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга поправке клима уређаја и гријања у ПО Бања Лука

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга уништавања документационе грађе

Извјештај о проведеном поступку набавке материјала за одржавање хигијене

Извјештај о проведеном поступку набавке канцеларијског и материјала за одржавање хигијене

Извјештај о проведеном поступку набавке клима уређаја

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга прања тепиха

Извјештај о проведеном поступку набавке сандучића са кључем

Извјештај о проведеном поступку набавке застава и наљепница

Извјештај о проведеном поступку набавке рачунарске опреме

Извјештај о проведеном директном поступку набавке боца аромата

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга пресвлачења намјештаја

Извјештај о проведеном поступку набавке тонера

Извјештај о проведеном директном поступку набавке негазиране воде

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга одржавања система евиденције присутности

Извјештај о проведеном поступку набавке детерџената

Извјештај о проведеном поступку набавке ситног инвентара

Извјештај о проведеном директном поступку набавје љепила

Извјештај о проведеном директном поступку набавке тонера

Извјештај о проведеном поступку набавке водоинсталатерског материјала

Извјештај о проведеном директном поступку набавке пића и напитака

Извјештај о проведеном поступку набавке услуге физичког и техничког обезбјеђења пословног простора

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Источном Сарајеву

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања и сервисирања лифтова

Извјештај о проведеном директном поступку набавке улазница

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Бањој Луци

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга сређивања документационе грађе

Извјештај о проведеном директном поступку набавке дневних новина и часописа

Извјештај о проведеном директном поступку набавке штампаног и осталог материјала

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Источном Сарајеву и Требињу

Извјештај о проведеном директном поступку набавке поклон картица

Извјештај о проведеном директном поступку набавке допуна за електронску наплату путарине

Извјештај о проведеном поступку набавке рачунарске опреме

Извјештај о проведеном поступку набавке легитимација за инспекторе

Реализација уговора - 2018.

На линковима доле можете преузети обрасце реализације уговора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске.

Образац реализације уговора на дан 30.09.2018.

Образац реализације уговора на дан 31.08.2018.

Образац реализације уговора на дан 31.07.2018.

Образац реализације уговора на дан 30.06.2018.

Образац реализације уговора на дан 31.05.2018.

Образац реализације уговора на дан 15.05.2018.

Образац реализације уговора на дан 31.03.2018.

Образац реализације уговора на дан 28.02.2018.

Образац реализације уговора на дан 31.01.2018.

Одлука о избору наповољнијих понуђача

На линку доле можете преузети Одлуке о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке намјештаја.

Одлука - намјештај

Обавјештење о додјели уговора

На линку доле можете преузети Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке осигурања:

ЛОТ 1 - Колективно осигурање запослених од посљедица несрећног случаја

ЛОТ 2 - Осигурање пословних простора

ЛОТ 3 - Осигурање моторних возила од аутоодговорности и каско осигурање.

ЛОТ 4 - Осигурање имовине

Обавјештење - ЛОТ 1

Обавјештење - ЛОТ 2

Обавјештење - ЛОТ 3

Обавјештење - ЛОТ 4

Одлуке о избору наповољнијих понуђача

На линковима доле можете преузети одлуке о избору најбољих понуђача у поступцима набавке, горива, услуга осигурања (ЛОТ 1-4) и канцеларијског материјала и материјала за одржавање хигијене.

Одлука - гориво

Одлука - осигурање ЛОТ 1

Одлука - осигурање ЛОТ 2

Одлука - осигурање ЛОТ 3

Одлука - осигурање ЛОТ 4

Одлука - канцеларијски материјал и материјал за одржавање хигијене

Одлука о поништењу набавке

На линку доле можете преузети Одлуку о поништењу набавке горива за потребе службених возила Републичке управе за инспекцијске послове.

Одлука

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку испод можете преузети Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Бањалуци.

Одлука

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку испод можете преузети Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга физичког и техничког обезбјеђења пословнг простора.

Одлука

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку испод можете преузети Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Источном Сарајеву.

Одлука

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку испод можете преузети Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Требињу

Одлука о избору

Одлуке о поништењу поступка набавке

На линковима испод можете преузети Одлуку о поништењу поступка набавке одржавања моторних возила у Источном Сарајеву и Одлукуо поништењу поступка набавке одржавања моторних возила у Бањој Луци.

Одлука о поништењу - И. Сарајево

Одлука о поништењу - Бања Лука

План јавних набавки за 2018. годину

На линку доле можете преузети извод из Плана јавних набавки Републичке управе за инспекцијске послове за 2018. годину.

Извод из Плана јавних набавки за 2018. годину

Јавни позив за достављање понуда за 2018. годину

Набавка услуга стручног усавршавања

Набавка услуга техничког прегледа

Набавка услуга смјештаја

Извјештаји о проведеним поступцима набавки

Извјештај о проведеном поступку набавке пакетића
Извјештај о проведеном поступку набавке услуга обезбјеђења имовине
Извјештај о проведеном поступку набавке услуга поправка опреме
Извјештај о проведеном поступку набавке услуга осигурања моторног возила
Извјештај о проведеном поступку набавке услуге одржавања и сервисирања лифтова
Извјештај о проведеном поступку набавке негазиране воде
Извјештај о проведеном поступку набавке услуга дератизације
Извјештај о проведеном поступку набавке телефонских апарата
Извјештај о проведеном поступку набавке услуга обезбјеђења
Извјештај о проведеном поступку набавке моторних возила
Обавјештење о додјели уговора - канцеларијски материјал
Извјештај о проведеном поступку набавке - сервисирање клима уређаја
Извјештај о проведеном поступку набавке - потрепштине за угоститељство
Обавјештење о поништењу поступка набавке - услуге одржавања и поправки
Извјештај о проведеном поступку набавке - штампани материјали
Извјештај о проведеном поступку набавке - сервисирање и одржавање рачунарске опреме
Извјештај о проведеном поступку набавке - сервисирање и одржавање моторних возила у Добоју
Извјештај о проведеном поступку набавке - сервисирање и одржавање моторних возила у Приједору
Извјештај о проведеном поступку набавке факсимила за фитосанитарну инспекцију
Извјештај о проведеном поступку набавке материјала за одржавање хигијене
Извјештај о проведеном поступку набавке - усисивачи
Извјештај о проведеном поступку набавке - услуге кречења
Извјештај о проведеном поступку набавке - ауто гуме и патоснице
Извјештај о проведеном поступку набавке - сервисирање и одржавање моторних возила у Требињу
Извјештај о проведеном поступку набавке бојлера
Извјештај о проведеном поступку набавке - сервисирање и одржавање возила у Источном Сарајеву
Извјештај о проведеном поступку набавке услуге дубинског чишћења

Извјештај о проведеном поступку набавке услуге одржавања система за евиденцију

Извјештај о проведеном поступку набавке читача картица

Извјештај о проведеном поступку набавке клима уређаја

Извјештај о проведеном поступку набавке тонера и канцеларијског материјала

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга сервисирања инсталација гријања

Извјештај о проведеном поступку набавке горива за потребе службних возила

Извјештај о проведеном поступку набавке материјала за ситне поправке

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга сервисирања клима уређаја

Извјештај о проведеном директном поступку набавке штампаног и осталог материјала

Извјештај о проведеном директном поступку Набавке израде монтажних преграда и осталих занатских завршних радова

Извјештај о проведеном директном поступку набавке полица

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга осигурања за потребе Републичке управе за инспекцијске послове

Извјештај о проведеном поступку набавке клима уређаја

Извјештај о проведеном поступку монтаже, демонтаже и сервисирања клима уређаја

Извјештај о проведеном поступку набавке печата и факсимила

Извјештај о проведеном директном поступку набавке рачунарске опреме

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга надоградње апликације за евиденцију присуства

Извјештај о проведеном поступку набавке материјала за одржавање хигијене

Извјештај о проведеном поступку набавке - сервисирање и одржавање рачунарске опреме

Извјештај о проведеном поступку набавке - услуга одржавања моторних возила у Подручном одјељењу Приједор

Извјештај о проведеном поступку набавке легитимација за инспекторе.

Извјештај о проведеном поступку набавке водоводних инсталација.

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга превоза.

Извјештај о проведеном поступку набавке и уградње ГПС уређаја и праћење возила.

Извјештај о проведеном поступку набавке рачунарске и мрежне опреме

Извјештај о проведеном поступку набавке материјала за ситне поправке

Извјештај о проведеном поступку набавке норвешких радијатора

Извјештај о проведеном поступку набавке детерџената

Извјештај о проведеном поступку набавке пакетића

Извјештај о проведеном поступку набавке обавезне опреме у возилима

Извјештај о проведеном поступку набавке угоститељских потрепштина.

Извјештај о проведеном поступку набавке поклон карица

Извјештај о проведеном поступку набавке пића и напитака

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања система гријања

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања и сервисирања лифтова

Извјештај о проведеном поступку набавкематеријала за поправке

Извјештај о проведеном поступку набавкеуслуга поправке алуминијских врата

Извјештај о проведеном поступку набавкеуслуга поправке водокотлића

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Добоју

Извјештај о проведеном поступку набавке дневних новина и часописа

Извјештај о проведеном поступку набавке легитимација за инспекторе

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга дератизације

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга физичког и техничког обезбјеђења

Извјештај о проведеном поступку набавке штампаног и осталог материјала

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга поправке столица

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга електронске наплате путарине

Извјештај о проведеном поступку набавке заштитне одјеће за инспекторе

Извјештај о проведеном поступку набавке негазиране воде

Извјештај о проведеном поступку набавке мрежних штампача

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања система евиденције присутности на раду

Извјештај о проведеном поступку набавке осигурања

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга сервисирања и одржавања рачунарске и комуникационе опреме

Извјештај о проведеном поступку набавке материјала за одржавање хигијене

Извјештај о проведеном поступку набавке намјештаја

Извјештај о проведеном директном поступку набавке рачунарске опреме

Извјештај о проведеном поступку набавке услуге прања моторних возила у Бијељини

Извјештај о проведеном директном поступку набавке негазиране воде

Извјештај о проведеном директном поступку набавке инвертора

Извјештај о проведеном директном поступку набавке тонера

Извјештај о проведеном поступку набавке норвешких радијатора

Извјештај о проведеном поступку набавке зглобних мердевина

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Бијељини и Приједору

Извјештај о проведеном поступку набавке квака

Извјештај о проведеном поступку набавке гријалица

Извјештај о проведеном директном поступку набавке рачунарске опреме

Извјештај о проведеном директном поступку набавке улазница за балет на леду

Извјештај о проведеном директном поступку набавке водоинсталатерских услуга

Извјештај о проведеном директном поступку набавке услуга поправке намјештаја

Извјештај о проводеном поступку набавке тонера

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга поправке кухињских уређаја

Извјештај о проведеном директном поступку набавке пакетића за дјецу

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга праћења моторних возила путем GPS уређаја

Извјештај о проведеном поступку набавке потрепштина за Подручно одјељење Бања Лука

Извјештај о проведеном поступку набавке услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Бања Луци

Реализација уговора - 2017.

На линковима доле можете преузети обрасце реализације уговора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске.

Образац реализације уговора на дан 30.04.2017.

Образац реализације уговора на дан 31.05.2017.

Образац реализације уговора на дан 30.06.2017.

Образац реализације уговора на дан 31.07.2017.

Образац реализације уговора на дан 31.08.2017.

Образац реализације уговора на дан 30.09.2017.

Образац реализације уговора на дан 31.10.2017.

Образац реализације уговора на дан 30.11.2017.

Образац реализације уговора на дан 31.12.2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку доле можете преузети одлуке о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга праћења возила путем ГПС уређаја.

Одлука о избору

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку доле можете преузети одлуке о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Бањалуци путем отвореног поступка.

Одлука о избору

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку доле можете преузети одлуке о избору најповољнијег понуђача након поступка набавке тонера путем конкурентског поступка.

Одлука о избору

Обавјештење о избору

На линковима испод можете преузети одлуке о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Бијељини и Приједору, за ЛОТ1 и ЛОТ2.

Одлука ЛОТ 1

Одлука ЛОТ 2

Одлуке о избору најповољнијег понуђача

На ликовима доле можете преузети одлуке о избору најповољнијег понуђача након поступка набавкеуслуга сервисирања и одржавања рачунарске и комуникационе опреме и осигурања функционисања серверске опреме.

Одлука о избору ЛОТ 1

Одлука о избору ЛОТ 2

Одлуке о избору најповољнијег понуђача

На ликовима доле можете преузети одлуке о избору најповољнијег понуђача након поступка набавке колективног осигурања радника од посљедица несрећног случаја, осигурања пословних простора, осигурања моторних возила од аутоодговорности и каско осигурања и осигурања опреме.

Одлука о избору ЛОТ 1

Одлука о изборуЛОТ 2

Одлука о избору ЛОТ 3

Одлука о избору ЛОТ 4

Образац пријаве на јавни конкурс

На линку доле можете преузети образац пријаве на јавни конкурс за намјештенике.

Образац

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку испод можете преузетиОдлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке рачунарске и мрежне опреме.

Одлука о избору

Реализација уговора

На линковима доле можете преузети обрасце реализације уговора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске.

Образац реализације уговора на дан 31.03.2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку испод можете преузетиОдлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга физичког и техничког обезбјеђења пословног простора и Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга одржавања моторних возила у Добоју.

Одлука обезбјеђење

Одлука одржавање моторних возила

План јавних набавки

У складу са чл. 17. став (2) Закона о јавним набавкама на линку доле можете преузети Извод из Плана јавних набавки за 2017. годину.

План јавних набавки 2017.

Реализација уговора

На линковима доле можете преузети обрасце реализације уговора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске.

Образац реализације уговора на дан 31.01.2017.

Јавни позив на достављање понуда

На ликну доле можете преузети Јавне позиве за достављање понуда у поступцима јавне набавке неприоретних услуга стручног усавршавања, техничког прегледа и услуга смјештаја.

Набавка услуга стручног усавршавања

Набавка услуга техничког прегледа

Набавка услуга смјештаја

Реализација уговора

На линку доле можете преузети Образац реализације уговора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске на дан 31.12.2016. године.

Образац реализације

Одлука о избору најповољнијег понуђача

На линку испод можете преузетиОдлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку: Набавка, уградња ГПС уређаја и праћења возила путем истих, број 24.013/404-44/16 од 01.11.2016. године.

Одлука

Реализација уговора

На линку доле можете преузети Образац реализације уговора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске на дан 30.11.2016. године.

Образац реализације

Реализација уговора

На линку доле можете преузети Образац реализације уговора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске на дан 31.10.2016. године.

Образац реализације

Јавни позив на достављање понуда

На ликну доле можете преузети Јавни позив за достављање понуда у поступку јавне набавке услуга стручног усавршавања број 24.013/404-42-2/16.

Набавка услуга стручног усавршавања

Јавни позив на достављање понуда

На ликновима доле можете преузети Јавни позив за достављање понуда у поступку јавне набавке услуга техничког прегледа број 24.013/404-40-2/16 и Јавни позив за достављање понуда у поступку јавне набавке услуга смјештаја број 24.013/404-41-2/16.

Набавка услуга техничког прегледа

Набавка услуга смјештаја

Обавјештење о додјели уговора

На линку доле можете преузети Обавјештење о додјели уговора ЛОТ 2: Осигурање пословних простора.

Обавјештење

Реализација уговора

На линку доле можете преузети Образац реализације уговора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске на дан 31.07.2016. године.

Образац реализације

Обавјештење о додјели уговора

На линку доле можете преузети Обавјештење о додјели уговора у отвореном поступку Набавке тонера, канцеларијског и материјала за одржавање хигијене, број 1030-1-1-21-5-23/16

Обавјештење

Обавјештење о додјели уговора

На линку доле можете преузети Обавјештење о додјели уговора у поступку набавке осигурања ЛОТ 1: Колективно осигурање радника од посљедица несрећног случаја, број: 1030-1-2-17-5-22/16

Обавјештење

Одлука о избору наповољнијег понуђача

На линку доле можете преузети Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге осигурања пословних простора.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Обавјештење о додјели уговора

На линку доле можете преузети Обавјештење о додјели уговора за набавку горива за потребе службених возила Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске.

Обавјештење

Оглас - набавка опреме

На линку доле можете преузети оглас за набавку опреме за инспекцијски надзор у склопу пројекта "Унапређење инвестиционе климе и институционално јачање - ICIS".

Оглас

Обавјештење о набавци услуга сервисирања и одржавања моторних возила

Обавјештење о набавци услуга сервисирања и одржавања моторних возила за Подручна одјељења Инспектората Републике Српске у Бањалуци:
Обавјештење

Обавјештење о додјели уговора


На линку испод можете преузети Обавјештење о додјели уговора за ЛОТ 3: Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Бијељини.
Обавјештење

Поништење поступка набавке
На линковима испод можете преузети Обавјештење и Одлуку о поништењу поступка набавке услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Приједору, Источном Сарајеву и Требињу.
Обавјештење
Одлука

Поништење поступка набавке
На линковима испод можете преузети Обавјештење и Одлуку о поништењу поступка набавке услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Добоју.
Обавјештење
Одлука

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh