РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Инспекцијски информациони систем Републике Српске

Инспекторат Републике Српске је у сарадњи са три интегрисана међународна пројекта USAID - SPIRA (Streamlining Permits and Inspections Regimes Activity), USAID - ELMO (Enabling Labour Mobility) i World Bank - ARDP (Agriculture and Rural Development Project) развио Инспекцијски информациони систем Републике Српске (ИМС).

Инспекцијски информациони систем аутоматизује процесе планирања инспекцијских прегледа примјеном метода за анализу и процјену ризика, процесе реализације инспекцијских контрола имплементацијом модела динамичког управљања документима, предметима и процесима, као и процесе канцеларијског пословања.

Инспекцијски информациони систем обухвата:

- планирање контрола примјеном метода за анализу и процјену ризика,

- листе инспекцијских провјера као централни дио система,

- електронску израду инспекцијских записника на терену посредством преносног рачунара и штампача,

- електронско управљање документима, предметима и процесима,

- процедуре канцеларијског пословања,

- примјену електронског потписа,

- креирање извјештаја о раду Инспектората,

- електронску умреженост Инспектората (регионалних одјељења и канцеларија на граничним прелазима и царинским испоставама),

- електронску размјену података и интероперабилност.

Извјештаји који се добију из Инспекцијског информационог система (ИМС) омогућавају праћење извршења плана, оцјену реалности планирања, као и увид у комплетну информацију о резултатима рада Инспектората.

Електронска база знања, која се формира примјеном система, даје добар основ за превентивно и корективно дјеловање, али и идентификовање оних субјеката који тенденциозно крше правила, гдје се захтјева предузимање репресивих мјера.

Електронска размјена података са органима и организацијама на ентитетском и агенцијама на државном нивоу, Агенцијом за надзор над тржиштем, Агенцијом за сигурност хране, Канцеларијом за ветеринарство и Управом за заштиту здравља биља, омогућава доступност неопходних података и формирање електронских регистара специфичних за поједине инспекције.

Сви инспектори у Инспекторату прошли су ЕЦДЛ обуку за рад на рачунару и задужили су преносне рачунаре и штампаче које користе у инспекцијским прегледима. Обука за коришћење Инспекцијског информационог система је реализована обучавањем једног броја инспектора тренера из подручних одјељења од стране ИТ експерата из Одјељења за планирање, иформатику и информисање у Инспекторату Републике Српске, након чега су инспектори тренери одржали обуку за остале инспекторе у подручним одјељењима.

Информација о успостављању Инспекцијског информационог система Републике Српске

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh