РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Правна акта

Закон о инспекцијама у Републици Српској

(Службени гласник Републике Српске", број: 74/10)

Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама у Републици Српској

(Службени гласник Републике Српске", број: 109/12)

Исправка Закона о измјенама и допунама Закона о инспекцијама у Републици Српској

(Службени гласник Републике Српске", број: 117/12)

Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама у Републици Српској

(Службени гласник Републике Српске", број: 44/16)

Правилник о изгледу и начину коришћења службених униформи инспектора Републичке управе за инспекцијске послове у спољнотрговинском надзору

(Службени гласник Републике Српске", број: 132/10)

Правилник о начину обиљежавања забрана изречених у поступку инспекцијског надзора

(Службени гласник Републике Српске", број: 132/10)

Правилник о поступку узимања узорака, њиховог чувања, начину достављања овлашћеним лабораторијама и трошковима поступка узорковања

(Службени гласник Републике Српске", број: 132/10)

Уредба о начину складиштења, чувања и располагања робом одузетом у поступку инспекцијског надзора

(Службени гласник Републике Српске", број: 125/10)

Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију у Републичкој управи за инспекцијске послове

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh