РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Смањење коруптивних ризика у раду инспекцијских служби

Инспекторат Републике Српске и Унија удружења пословаца Републике Српске закључили су Меморандум о сарадњи у циљу унапређења међусобних односа, а ради ефикаснијег остваривања заједничких циљева и интереса у вези са оптималним функционисањем система инспекцијског надзора, смањењем ризика од корупције током инспекцијског надзора и побољшањем услова пословања.

Меморандумом је предвиђено да се:

 • континуирано проводе активности на едукацији послодаваца о могућностима савјетодавне улоге Инспектората,
 • да Инспекторат Унији квартално достављати статистичко - аналитичке извјештаје о броју извршених надзора над послодавцима, њиховој територијалној распрострањености, врстама изречених мјера,
 • стране потписнице ће размотрити потребу и покренути иницијативу за измјену прописа из области инспекцијског надзора са циљем отклањања нејасноћа, застарјелих одредби, сукоба надлежности и сл,
 • цијенећи заједнички интерес страна потписница у погледу спречавања злоупотреба, корупције и негативних трендова у вези са инспекцијским надзором, стране потписнице ће у сарадњи са другим институцијама иницирати доношење/измјену прописа који ће омогућити квалитетнију контролу и елиминисање негативних појава и трендова;

У оквиру пројекта Смањење коруптивних ризика у раду инспекцијских служби у Републици Српској, Унија удружења пословаца Републике Српске у сарадњи са Инспекторатом Републике Српске израдила је Брошуру о правима и обавезама привредних друштава и инспектора током инспекцијског надзора.

Брошура садржи преглед основних информација, права и обавеза, како субјеката надзора, тако и инспектора, те поступака током инспекцијског надзора. Овом публикацијом обрађени су следећи институти:

 • права и дужности инспектора и субјекта надзора у току инспекцијског прегледа, поступак инспекцијског надзора
 • правна средства,
 • одложно дејство жалбе,
 • принудно извршење рјешења,
 • узимање узорака за лабораторијску анализу,
 • обиљежавање забрана у поступку инспекцијског надзора,
 • поступање са робом одузетом у поступку инспекцијског надзора,
 • прекршајни поступак

Брошура о правима и обавезама привредних друштава и инспектора током инспекцијског надзора

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh