РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

О Пољопривредној инспекцији

Републичка пољопривредна инспекција врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на фитосанитарни надзор приликом увоза (заштита здравља биља, средстава за заштиту биља, сјеме и садни материјал, ђубрива и оплемењивачи земљишта), те надзор у унутрашњем промету који се односи на примарну биљну производњу, заштиту пољопривредног земљишта, подстицаје у пољопривреди и руралном развоју и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.

У складу са прописаним надлежностима, републичка пољопривредна инспекција контролише:

  • квалитет и безбједност пољопривредног репроматеријала приликом увоза,
  • производњу, дораду, квалитет и промет сјемена и садног материјала пољопривредног биља,
  • производњу, квалитет и промет средстава за заштиту здравља биља,
  • здравствену контролу биља у производњи и унутрашњем промету,
  • заштиту, уређење и кориштење пољопривредног земљишта,
  • законитост добијања и намјенско кориштење подстицајних средстава,
  • производња и промет дувана, вина и ракије,
  • употребу генетички модификованих организама и
  • друге захтјеве прописане законом.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh