РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Медијска кампања „РАДИМО, АЛИ БЕЗБЈЕДНО“

Поводом усвајања новог Закона о заштити на раду и Нове политике инспекције рада, покренута је медијска кампања о безбједности и здрављу на раду у Републици Српској, под називом РАДИМО, АЛИ БЕЗБЈЕДНО".

Циљ кампање је информисање јавности о новом приступу безбједности и здрављу на раду који је уведен новим Законом о заштити на раду, као и развијање свијести послодаваца и запослених да безбједно радно мјесто није ствар појединаца, појединих органа или организација, него свих појединаца, органа и организација у Републици Српској.

Кампања ће се реализовати свакодневним емитовањем аудио и видео спота са јасном поруком о важности безбједности и здравља на раду, дистрибуцијом летака и промотивних постера о тој теми, те организовањем конференција, округлих столова и радионица о безбједности и здрављу на раду.

Носиоци кампање су Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, Министарство здравља и социјалне заштите и Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске.

Флајер - Безбједност и здравље на раду

Брошура - Безбједност и здравље на раду у рудницима Републике Српске

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh