РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Главни инспектор

Главни републички инспектор рада

Зоран Микановић

Лични подаци:

 • Рођен 26. јануара 1957. године у Борцима- Котор Варош
 • 1982.године стекао звање правника на Правном факултету Сарајево, а
 • 1999. године дипломираног правника на Правном факултету Универзитета у Српској Сарајеву

Професионална каријера:

 • 1983.-1985. стручни сарадник за заштиту на раду и социјална питања у Радној организацији шумарства и дрвне индустрије Врбања Котор Варош
 • 1985.-1993. обављао послове секретара и директора у Комуналној радној организацији Бобас Котор Варош
 • 1993.-1998. Друштвено предузеће за производњу кожне обуће, галантерије и самољепљивих трака ПролексКотор Варош
 • 1998.-2000. секретара секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности, а потом и секретара Скупштине општине Котор Варош
 • 2000.-2006. инспектор рада у Министарству за питања бораца, жртава рата и рада Републике Српске
 • 2006.-2012. Начелник Одјељења за правне и опште послове у Инспекторату Републике Српске
 • 2012.-2013. Помоћник директора за правне, финансијске и информатичке послове у Инспекторату Републике Српске
 • 2013.-2014. вршилац дужности Директора Инспектората Републике Српске
 • 2014.-2017. Начелник Одјељења за правне и опште послове у Инспекторату Републике Српске
 • 2017. главни републички инспектор рада у Инспекторату Републике Српске

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh