РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:01 17.05.2021

Због радника "на црно" послодавцима казне од 304.000 КМ

У циљу сузбијања сиве економије и непријављеног рада, Инспекторат Републике Српске проводи континуиране контроле пријављивања радника у Јединиствени систем регистрације, контроле и уплате доприноса. Подсјећамо да су у складу са одредбама Закона о инспекцијама и измјенама Закона о пореском поступку, овлаштење да контролишу пријављивање радника добили сви инспектори Инспектората Републике Српске, без обзира на примарне инспекцијске области у којима врше надзор.

У овој години републички инспектори су до сада извршили око 3.000 инспекцијских контрола пријаве радника, у којима је по основу уговора о раду контролисано 4.780 радника затечених. У 96 случајева утврђено је да затечени радници нису имали закључен уговор о раду и нису били пријављени на обавезне видове осигурања, због чега су послодавцима изречене казне у износу од 304.000 КМ.

Овим путем скрећемо пажњу послодавцима да су мјере и казне за непријављивање радника, које су прописане Законом о пореском поступку много веће и ригорозније од санкција које прописује Закон о раду, те подразумијевају и привремену забрану обављања дјелатности због неподношења пријаве у Јединствени систем.

Новчане казне које су прописане Законом о пореском поступку за непријављивање радника износе од 10.000 КМ до 30.000 КМ за правно лице, од 3.000 КМ до 9.000 КМ за одговорно лице у правном лицу, те од 3.000 КМ до 9.000 КМ за физичко лице предузетника.

Такође, ако у току контроле инспектор утврди да послодавац није поднио пријаву за регистрацију радника у Јединственом систему, усменим рјешењем послодавцу изриче мјеру забране обављања дјелатности до отклањања неправилности, а најмање у трајању од 15 дана. Изузетно, мјера забране обављања дјелатности неће се извршити ако послодавац у року од 72 сата од изрицања усменог рјешења достави инспектору доказ о отклањању утврђених неправилности и уплати новчане казне изречене прекршајним налогом због ангажовања радника на црно.

Овим путем апелујемо на послодавце да не чекају долазак инспектора, већ да уредно регулишу радни статус свих радника које ангажују, те да се не излажу ризику од кажњавања.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh