РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:42 30.05.2024

Због прекорачења прописане марже изречене казне од 150.000 КМ

Након ступања на снагу нове Уредбе о одређивању марже у промету производа почетком мјесеца маја, републичка тржишна инспекција започела је са контролама примјене наведене Уредбе. До сада је извршена 61 контрола у трговачким објектима, од чега је у 15 случајева утврђено да је маржа дефинисана Уредбом прекорачена, те су трговцима изречене казне у укупном износу од 150.000 КМ.

Одступања су утврђена код различитих врста производа од замрзнутог поврћа, млијечних производа, средстава за одржавање хигијене и друго. Иако су утврђена прекорачења најчешће износила око 10-ак пфенинга, свако одступање од прописане марже представља прекршај и основ за изрицање прописане казне.

У складу са новом Уредбом, за непридржавање дефинисаних маржи прописана је казна у износу од 7.000 КМ до 10.000 КМ за правно лице, од 3.000 КМ до 5.000 КМ за одговорно лице у правном лицу и од 3.000 КМ до 6.000 КМ за предузетника. У складу са законским овлаштењима инспекцијски органи могу изрећи само најниже дефинисане казне, док веће казне могу изрицати судови.

Такође, у наведеним контролама инспектори су у продајним објектима констатовали и друге врсте неправилности које су се односиле на издавање рачуна, вођење пословних књига, евиденција и слично, те су по том основу трговцима изречене и казне у износу од 16.400 КМ.

Доношењем нове Уредбе значајно је проширена листа и обухват производа којима је ограничена маржа и мишљења смо да се ресорно министарство приликом израде поменуте Уредбе водило реалним показатељима и процјенама о потребама потрошача. Републичка тржишна инспекција ће и у наредном периоду наставити са контролама формнирања цијена, пратити стање на терену и прилагођавати свој рад како то ситуација буде захтијевала.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh