РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:11 18.05.2023

Због непридржавања марже трговцима изречене казне од 210.000 КМ

Републичка тржишна инспекција је до средине маја ове године извршила 99 контрола формирања цијена основних животних намирница. У 14 случајева утврђено је да се трговци нису придржавали прописаних маржи приликом формирања цијена те су им изречене казне у укупном износу од 210.000 КМ. Такође, инспектори су у продајним објектима констатовали и друге врсте неправилности које су се односиле на издавање рачуна, придржавање цијена, вођење пословних књига и евиденција, те су по том основу трговцима изречене и казне у износу од 45.800 КМ.

Уредбом о ограничавању маржи у промету роба ограничен је максимални износ марже који се може обрачунати на набавну цијену. Наведеном Уредбом је дефинисано да предузећа, друга правна лица и предузетници који се баве прометом робе на велико образују цијене одређених производа примјеном маржи у проценту од 6 % на набавну цијену, а субјекти који се баве прометом робе на мало образују цијене одређених производа примјеном маржи у проценту од 8 % на набавну цијену.

Набавна цијена на коју се обрачунава маржа обухвата фактурну цијену произвођача односно добављача, увећану за зависне трошкове набавке, који су дефинисани овом Уредбом (као што су трошкови царињења, транспорта, складиштења и слично). Коначни износ малопродајне цијене у правилу зависи од износа набавне цијене, на коју се обрачунава прописани проценат марже, те уколико дође до раста набавне цијене и коначна малопродајна цијена ће бити веће.

У складу са поменутом Уредбом, ограничење марже односи на сљедеће врсте роба:

  • кухињска со за људску исхрану (паковање од 1 кг)
  • животињска маст - свињска маст
  • уље сунцокретово 1 л и 5 л
  • биљна маст
  • маргарин (паковање од 250 г и 500 г)
  • пастеризовано и стерилизовано млијеко (паковање од 1 л, мм 2,8%) и пастеризовано млијеко паковано у пластичну фолију 1 л
  • јогурт, паковање од 1 л, мм 2,8% и јогурт пакован у пластичну фолију 1 л
  • пшенично брашно
  • производња хљеба (направљен од брашна ТИП-500 и брашна ТИП-850)
  • шећер кристал паковање од 1 кг и 5 кг

За све остале производе који нису обухваћени овом Уредбом, цијене се формирају у складу са понудом и потражњом на тржишту, односно ријеч је о слободном формирању цијена, како је то и прописано Законом о регулисању цијена.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh