РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

15:26 09.03.2023

Због неправилности у раду пословним субјектима изречене казне у износу од 7.648.300 КМ

Инспектори Инспектората Републике Српске су у 2022. години у унутрашњем промету извршили 25.749 контрола, од чега је око 30% било са утврђеним пропустима у раду субјеката. Због почињених прекршаја издато је 4.475 прекршајних налога у вриједности од 7.648.300 КМ, док је надлежним судовима поднесено 80 прекршајних и пет кривичних пријава.

Због утврђених пропуста у раду, Инспекторат Републике Српске је у протеклој години изрекао и 4.859 управних мјера, којима је субјектима наложено предузимање мјера и радњи у циљу отклањања недостатака и усклађивања њиховог рада са законом.

Значајан дио капацитета утрошен је и на поступање по пријавама других органа, правних лица и грађана, по ком основу је у прошлој години извршено преко 5.000 ванредних контрола.

Као што се може видјети из структуре предузетих мјера, све случајеве у којима утврде неправилности инспектори санкционишу и налажу отклањање пропуста, те изричу и прекршајне мјере.

По основу уговора о раду контролисано је 14.344 радника затечених на раду код послодавца, од чега 200 радника није имало закључен уговор о раду и нису били пријављени на обавезне видове осигурања.

Такође, у поступку инспекцијског надзора одузето је 2.246 м3 бесправно посјечених шумских дрвних сортимената чија вриједност се процјењује на 258.184 КМ, те роба без поријекла у вриједности од око 8.000 КМ.

Инспекторат Републике Српске велику пажњу усмјерава на заштиту потрошачких права, те је по конкретним рекламацијама потрошача којима су тражили заштиту индивидуалних потрошачких права републичка тржишна инспекција у протеклој години извршила 267 контрола. У 203 случаја утврђено је да су рекламације биле оправдане. У току вршења контроле 182 рекламације су уважене и ријешене на лицу мјеста, а 21 је ријешена након наложених управних мјера. У 64 контроле утврђено је да рекламације потрошача нису биле оправдане. Потрошачи су се најчешће жалили на неприхватање рекламација од стране трговаца за техничке производе, одјећу, обућу, услуга од општег економског интереса и слично.

У циљу заштите здравља и безбједности потрошача, по налогу надлежних инспекција са тржишта је повучено 570 комада различитих непрехрамбених производа за које је на основу административне и визуелне контроле, те лабораторијских испитивање утврђено да незадовољавају прописане параметре безбједности за употребу. Такође, из промета је повучено и уништено око 1.300 кг хране због протеклог рока употреб, неодговарајуће декларације и сензорних промјена.

У оквиру контроле квалитета течних нафтних горива која се прометују на бензинским пумпним станицама у Републици Српској, у 2022. години узето је 2.115 узорака за лабораторијску анализу. У 23 случаја или 1,09% утврђена су одступања у односу на параметре дефинисане Одлуком о квалитету течних нафтних горива. Ријеч је о 20 неусаглашених узорака дизел горива и три неусаглашена узорка горива декларисаног као БМБ 95. Због утврђених неправилности субјектима је издато 40 прекршајних налога у вриједности од 500.000 КМ.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh