РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

16:06 15.07.2019

Завршене анализе узорка седимента из корита ријеке Врбас

По налогу републичке водне инспекције у другој половини јуна извршено је узимање три узорка седимента из корита ријеке Врбас, како би се лабораторијским анализама утврдило евентуално постојање пиралена и других штетних материја у седименту.

Републичка управа за инспекцијске послове је упутила Захтјев за узорковање и испитивање узорка Институту за воде д.о.о. Бијељина, а узоковање седимента извршено је дана 19. и 20.06.2019. године.

Лабораторијским анализама наведених узорака утврђено је да су вриједности полихлорованих бифенила, односно пиралена у границама циљаних и максимално дозвољених вриједности.

Први узорак је узет у зони ушћа ријеке Врбање у Врбас, други у кориту ријеке Врбас на простору мале аде и трећи у близини бившег висећег моста код Витаминке у насељу Чесма. Анализама је испитивано присуство тешких метала, пиралена и других угљиководоника и на основу Извјештаја о испитивању утврђено је да су резултати анализа у границама максимално дозвољених концентрација. Мање одступање утврђено је само код концентрације бензо(а)антрацена, једињења које настаје као продукт сагоријевања нафте и налази се у издувним гасовима мотора са унутрашњим сагоријевањем.

Узорак ријека Врбас десна обала

Узорак ријека Врбас Ада

Узорак ријека Врбас насеље Чесма

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh