РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:03 28.04.2023

Заштита на раду треба да буду основ сваке радне активности

Поводом обиљежавања 28. априла, Свјетског дана безбједности и здравља на раду, Инспекторат Републике Српске још једном жели подсјетити послодавце и раднике да безбједност и заштита здравља на раду треба да буду основ и почетак сваке радне активности.

Имајући у виду да радник на послу проведе најмање трећину радног дана, безбједно радно мјесто је основни предуслов за одржавање и унапређење, како физичког, тако и менталног здравља. Безбједност и заштита здравља на раду су подручја од посебног друштвеног интереса, посебно у високоризичним дјелатностима.

Циљ Инспектората Републике Српске је да провођењем Закона о заштити на раду обезбиједи очување радних способности радника, сигурне и здраве услове рада, те да допринесе подизању нивоа свијести о значају провођења и поштивања мјера заштите на раду. Свакодневним превентивним радом на терену инспектори настоје да поред предузимања корективних мјера, кроз едукативно дјеловање упознају послодавце и раднике са њиховим правима, обавезама и начином на који могу заједно унаприједити услове рада у Републици Српској.

Циљ политике надзора у области безбједности и здравља на раду је прије свега спречавање повреда на раду и професионалних обољења, а заснива се на покретању низа активности у више области дјеловања, као што су примјена превентивних мјера у свим облицима рада, оспособљавање запослених за безбједан и здрав рад, праћење здравственог стања запослених, праћење услова радне средине.

Живот, здравље и очување радних способности, вриједности су које директно утичу на привредни развој цијелог друштва. Безбједно радно мјесто треба да буде приоритет и послодаваца и радника. Добра заштита на раду повећава продуктивност и конкурентност послодавца, те успјешност остваривања пословних планова и циљева. На тржишту рада, здрави радници имају дужу радну способност и радно ангажовање, док се из угла здравствене заштите смањује број радника на боловању и трошкови лијечења.

Заједнички циљ друштвене заједнице треба да буде подизање ниво свијести о култури превенције, као и стварање безбједне и здраве радне средине у којој ће се опасности и ризици за раднике свести на минимум.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh