РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:09 28.04.2022

Закона о заштити од узнемиравања на раду

Ступањем на снагу Закона о заштити од узнемиравања на раду омогућена је правна заштита радинцима који трпе било какав облик узнемиравања на раду, који може нанијети штету физичке, психичке или сексуалне природе.

С тим у вези, овај орган је донио Правилник о поступку заштите од узнемиравања на раду код послодавца, којим се у складу са Законом о заштити од узнемиравања на раду, прописује начин подношења захтјева за заштиту од узнемиравања на раду, начин одређивања комисије за спровођење поступка заштите од узнемиравања код послодавца, лице којем се захтјев подноси, начин обезбјеђења тајности података и друга питања битна за спровођење поступка заштите од узнемиравања на раду.

Осим поступка правне заштите пред послодавцем, радник може потражити заштиту пред Агенцијом за мирно рјешавање радних спорова, пред надлежним судом (уз обавезу претходног обраћања послодавцу захтјевом за заштиту од узнемиравња на раду, осим у случајевима предвиђеног изузтека), као и пред надлежном инспекцијом (управна инспекција).

Предметни Правилник се налази на следећем линку:

Правилник о поступку заштите од узнемиравања на раду код послодавца

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh