РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:17 01.03.2023

Забрањен увоз сјемена лука

Фитосанитарна инспекција Републике Српске је у оквиру редовне контроле пошиљки сјемена пољопривредног биља при увозу, забранила увоз пошиљке сјемена лука поријеклом из Холандије, у количини од 4.000 килограма, због недостатка прописане документације.

Приликом прегледа пошиљке инспектор је утврдио да наведену пошиљку не прати потребна документација и фитосанитарни сертификат земље поријекла/извознице, чиме нису испуњени законом прописани услови за увоз пошиљке биља. На основу наведеног, рјешењем републичког фитосанитарног инспектора увознику је забрањен увоз и наложен поврат пошиљаоцу.

С обзиром на почетак сјетвене сезоне републичка фитосанитарна инспекција посебну пажњу у овом периоду посвећује контроли увоза сјемена, садног материја и другог пољопривредног репроматеријала који ће се прометовати на тржишту Републике Српске. Домаћа пољопривредна производња има посебан значај за домаће тржиште и домаћу прерађивачку индустрију, те надлежне институције улажу све расположиве ресурсе и капацитете, у циљу постизања што квалитетнијих приноса.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh