РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:19 29.03.2023

Забрањен увоз сјемена кукуруза из Италије

Фитосанитарна инспекција Републике Српске је у оквиру редовне контроле пошиљки сјемена пољопривредног биља при увозу, забранила увоз пошиљке сјемена кукуруза поријеклом из Италије, у количини од 3.900 килограма, јер није испуњавало прописане норме квалитета.

Приликом прегледа пошиљке инспектор је извршио узорковање за лабораторијску анализу ради испитивања квалитета. На основу Извјештаја о испитивању издатог од стране ЈУ Пољопривредни институт Републике Српске утврђено је да је клијавости била испод минимално прописане за квалитет сјемена. На основу наведеног, рјешењем републичког фитосанитарног инспектора увознику је забрањен увоз и наложен поврат пошиљаоцу.

С обзиром на почетак сјетвене сезоне републичка фитосанитарна инспекција посебну пажњу у овом периоду посвећује контроли увоза сјемена, садног материја и другог пољопривредног репроматеријала који ће се прометовати на тржишту Републике Српске. Домаћа пољопривредна производња има посебан значај за домаће тржиште и домаћу прерађивачку индустрију, те надлежне институције улажу све расположиве ресурсе и капацитете, у циљу постизања што квалитетнијих приноса.

Апелујемо на пољопривредне произвођаче да пољопривредни репроматеријал купују искључиво у регистрованим објектима, код субјеката који прометују производе провјереног квалитета, уредно декларисане и означене.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh