РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:06 07.12.2023

Забрањен увоз садница бадема из Турске

Републичка фитосанитарна инспекција је у току редовног фитосанитарног прегледа пошиљки садног материјала при увозу, забранила увоз пошиљке садница бадема поријеклом из Турске, у количини од 300 комада.

Прегледом пошиљке приликом увоза, надлежни инспектор је извршио узорковање за лабораторијску анализу ради испитивања присуства карантинских штетних организама. На основу резултата лабораторијске анализе утврђено је присуство карантинског штетног организма Xanthomonas arboricola pv. Pruni, бактеријске пјегавости листа и рак ране коштичавих воћака.

Рјешењем републичког фитосанитарног инспектора увознику је забрањен увоз и наложено враћање спорне пошиљке пошиљаоцу или уништавање под надзором надлежног инспектора.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh