РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:36 28.09.2021

Забрањен увоз преко 20 тона грожђа из Македоније

Фитосанитарна инспекција Републике Српске је у оквиру редовног прегледа пошиљке хране биљног поријекла при увозу, забранила увоз пошиљке свјежег грожђа поријеклом из Македоније, у количини од 20.730 килограма, због повећаног садржаја пестицида.

Приликом прегледа пошиљке надлежни инспектор је извршио узорковање за лабораторијску анализу ради испитивања остатака пестицида. На основу Извјештаја о лабораторијској анализи издатог од стране Института за воде Бијељина, којом је испитивано присуство 180 активних супстанци, у анализираном узорку утврђено је повећано присуство пестицида Пхосмет изнад вриједности прописаних Правилником о максималним нивоима остатака пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријкала.

Поступајући по резултатима анализе инспектор је донио Рјешење којим је забрањен увоз и наложено враћање спорне пошиљке пошиљаоцу или уништавање под надзором надлежног инспектора.

Надлежни инспектори посебну пажњу посвећују производима сезонског карактера, који се интензивније увозе у одређеном периоду године и који су карактеристични за одређена годишња доба. У овом мјесецу због утврђеног повећаног присуства пестицида забрањен је увоз 6.842 килограма стоног грожђа из Албаније и 660 килограма свјежег краставца из Македоније, док је због утврђеног присуства економски штетног организма забрањен увоз 24 тоне меркантилног кромпира поријеклом из Пољске.

Рад инспектора на граници, стручна процјена ризика и правовремено идентификовање потенцијалних неправилности, најважнији су фактори који за крајњи циљ имају заштиту здравља потрошача.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh