РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:08 16.02.2024

Забрањен увоз пошиљке јагода и сјемена грашка

Фитосанитарна инспекција Републике Српске забранила је увоз пошиљке јагода, поријеклом из Албаније у количини од 1.260 килограма, јер је код исте у оквиру редовног прегледа увоза хране биљног поријекла, потврђен повећан садржаја пестицида.

Приликом прегледа пошиљке надлежни инспектор је извршио узорковање за лабораторијску анализу ради испитивања остатака пестицида. На основу Извјештаја о лабораторијској анализи у испитиваном узорку утврђено је повећано присуство пестицида изнад вриједности прописаних Правилником о максималним нивоима остатака пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла. Поступајући по резултатима анализе, инспектор је донио Рјешење којим је забрањен увоз и наложено уништавање пошиљке у присуству и под надзором надлежног инспектора.

Такође, у оквиру редовне контроле пошиљки сјемена пољопривредног биља при увозу, забрањен је и увоз пошиљке сјемена грашка у количини од 500 кесица, поријеклом из Италије, јер исто није испуњавало прописане норме квалитета. На основу Извјештаја о испитивању утврђено је да је клијавости сјемена испод минимално прописане за квалитет сјемена. На основу наведеног, рјешењем републичког фитосанитарног инспектора увознику је забрањен увоз и наложен поврат пошиљаоцу или уништавање.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh