РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:16 07.02.2019

Забрањен увоз пошиљке мандарина због повећаног садржаја пестицида

Фитосанитарна инспекција Републике Српске је у оквиру редовног прегледа пошиљке хране биљног поријекла при увозу, увознику са сједиштем у Федерацији Босне и Херцеговине забранила увоз пошиљке мандарина поријеклом из Турске, у бруто количини од 5.400 килограма, због повећаног садржаја пестицида.

Приликом прегледа пошиљке надлежни инспектор је извршио узорковање за лабораторијску анализу ради испитивања остатака пестицида. На основу Извјештаја о лабораторијској анализи издатог од стране "Института за воде", Бијељина, у анализираном узорку мандарине утврђено је повећано присуство пестицида Фенвалерат, изнад вриједности прописаних Правилником о максималним нивоима остатака пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла.

Увозник је затражио суперанализу која је извршена у "СП Лабораторији" Бечеј, Србија, којом је потврђено повећано присуство остатка поменутог пестицида, на основу чега је донесено Рјешење којим је наложено враћање спорне пошиљке пошиљаоцу или уништавање под надзором надлежног федералног инспектора.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh