РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:22 03.04.2024

Забрањен увоз још једне пошиљке јагода из Албаније

Фитосанитарна инспекција Републике Српске забранила је увоз још једне пошиљке јагода, укупне количине 500 килограма поријеклом из Албаније, јер је код исте у оквиру редовног прегледа увоза хране биљног поријекла, утврђен повећан садржаја пестицида.

Приликом прегледа пошиљке надлежни инспектор је извршио узорковање за лабораторијску анализу ради испитивања остатака пестицида. На основу извјештаја о лабораторијској анализи у испитиваном узорку утврђено је повећано присуство пестицида изнад вриједности прописаних Правилником о максималним нивоима остатака пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла. Поступајући по резултатима анализе, инспектор је донио Рјешење којим је забрањен увоз и наложено уништавање пошиљке у присуству и под надзором надлежног инспектора.

До сада је у овој години је забрањен увоз за укупно шест пошиљака јагода поријеклом из Албаније, због повећаног садржаја пестицида. Надлежна инспекција ће и у наредном периоду у складу са процјеном ризика и сезонским карактером појединих врста воћа и поврћа наставити са циљаним контролама.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh