РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:24 28.02.2024

Забрањен увоз 6 тона сјеменског кромпира

Републичка фитосанитарна инспекција је у оквиру редовног прегледа пошиљки у спољнотрговинском промету, забранила увоз сјеменског кромпира у количини од 6.250 килограма поријеклом из Холандије, због утврђеног присуства карантински штетног организма.

Приликом прегледа пошиљке извршено је узорковање за лабораторијску анализу. На основу Извјештаја о испитивању утврђено је присуство штетног организма "Meloidogyne chitwoodi". Рјешењем фитосанитарног инспектора забрањен је увоз спорне пошиљке и наређен поврат пошиљаоцу.

Обзиром на почетак сјетвене сезоне, инспектори посебну пажњу приликом контрола у спољнотрговинском промету усмјеравају на контролу квалитета сјемена пољопривредног биља, садног материјала, ђубрива и другог пољопривредног репроматеријала, што је основни предуслов за постизање високих и квалитетних приноса.

Имајући у виду мјере које Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске предузима у циљу подстицања пољопривредне производње и обезбјеђивања подршке домаћим произвођачима, циљ рада фитосанитарне инспекције је да својим активностима такође обезбиједи снажну подршку домаћој пољопривредној производњи.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh