РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:43 09.04.2020

Забрањен увоз 25 тона сјемена јечма

Фитосанитарна инспекција Републике Српске је у оквиру редовне контроле пошиљки сјемена пољопривредног биља при увозу, забранила увоз пошиљке сјемена јечма поријеклом из Хрватске, у количини од 24.000 килограма, јер није испуњавало прописане норме квалитета.

Приликом прегледа пошиљке инспектор је извршио узорковање за лабораторијску анализу ради испитивања квалитета. На основу Извјештаја о испитивању издатог од стране ЈУ Пољопривредни институт Републике Српске утврђено је да је клијавости била испод минимално прописане за квалитет сјемена.

Увозник је затражио суперанализу која је извршена у Федералном заводу за пољопривреду у Сарајеву, а којом је потврђен први налаз, те је увознику Рјешењем забрањен увоз пошиљке сјемена и наложено враћање пошиљаоцу.

С обзиром на почетак сјетвене сезоне и актуелну ситуацију изазвану пандемијом вируса корона, републичка фитосанитарна инспекција врши појачану контролу пољопривредног репроматеријала приликом увоза и у промету, са акцентом на квалитет и здравље биља. За прва три мјесеца ове године инспекција је приликом увоза узела 259 узорака сјемена, садног материјала и ђубрива за лабораторијско испитивање квалитета и присуства штетних организама.

Фитосанитарна инспекција је спреман да и даље ради пуним капацитетом како бисмо обухватили што више мјера којима ћемо олакшати пољопривредним произвођачима ситуацију изазвану овом пандемијом. Домаћа пољопривредна производња у овој години имаће посебан значај за домаће тржиште и домаћу прерађивачку индустрију, те надлежне институције улажу све расположиве ресурсе и капацитете, у циљу постизања што квалитетнијих приноса.

Апелујемо на пољопривредне произвођаче да пољопривредни репроматеријал купују искључиво у регистрованим објектима, код субјеката који прометују производе провјереног квалитета, уредно декларисане и означене.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh