РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

08:23 02.07.2021

Забрањен увоз 22 тоне меркантилног кромпира из Италије

Републичка фитосанитарна инспекција је у оквиру редовног прегледа пошиљки у спољнотрговинском промету, забранила увоз још једне пошиљке меркантилног кромпира у количини од 22 тоне поријеклом из Италије, јер је код исте утврђено присуство карантински штетног организма.

Подсјећамо да је ово трећа пошиљка меркантилног кромпира поријеклом из Италије којој је забрањен увоз у Републику Српску у протекле двије седмице. За прву пошиљку у количини од 22 тоне увоз је забрањен 14.06.2021. године због утврђеног присуства карантинског организма „Globodera rostochiensis“, а за другу пошиљку такође у количини од 22 тоне увоз је забрањен 21.06.2021. године због утврђеног присуства карантинског организма „Globodera pallida“.

Приликом прегледа пошиљке у циљу утврђивања присуства карантинских нематода, извршено је узорковање за лабораторијску анализу, коју је извршио Пољопривредни факултет Универзитета у Бања Луци. На основу резултата испитивања потврђено је присуство карантинског организма Глободера паллида, те је Рјешењем фитосанитарног инспектора забрањен је увоз спорне пошиљки и наређен поврат пошиљаоцу.

Пошиљкама од којих се узимају узорци за анализу, забрањено је стављање у промет, дистрибуција или прерада до доношења рјешења инспектора у складу са резултатима лабораторијске анализе, те не постоји ризик да је производ био доступан на тржишту.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh