РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:08 18.10.2021

Забрањен увоз 22 тона меркантилног кромпира поријеклом из Њемачке

Републичка фитосанитарна инспекција је у оквиру редовног прегледа пошиљки у спољнотрговинском промету, забранила увоз пошиљке меркантилног кромпира у количини од 22 тоне поријеклом из Њемачке, јер је код исте утврђено присуство карантинског организма "Globodera rostochinensis".

Ова пошиљка меркантилног кромпира је девета у овој години за коју је републичка фитосанитарна инспекција забранила увоз, јер је код истих утврђено присуство карантински штетног организма. По том основу забрањен је увоз за укупно 197 тона меркантилног кромпира. Ријеч је о четири пошиљке у количини од 87 тона поријеклом из Пољске, три пошиљке у количини од 66 тона поријеклом из Италије, једној пошиљци у количини од 22 тоне поријеклом из Мађарске и наведеној пошиљци из Њемачке.

Такође, у овој години забрањен је увоз и пошиљке сјеменског кромпира поријеклом из Луксембурга, у количини од 10 тона, јер је код истог такође утврђено присуство штетног организма.

Присуство карантински штетног организма у меркантилном кромпиру који је био намијењен за даљу прераду, не представља ризик за здравље људи, али може изазвати озбиљну штету на усјевима многих других култура уколико дође у додир са њима. Карантински штетни организми представљају ризик за здравље биља и проузрокују обољења, те смањују приносе, због чега је управо меркантилни кромпир под посебним надзором инспекције.

Имајући у виду мјере које Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске предузима у циљу подстицања пољопривредне производње и обезбјеђивања подршке домаћим произвођачима и прерађивачима, републичка фитосанитарна инспекција у дијелу својих надлежности врши континуирану контролу приликом увоза, како би својим активностима обезбиједила снажну подршку домаћој производњи.

Рад инспектора на граници, стручна процјена ризика и правовремено идентификовање потенцијалних неправилности, најважнији су фактори који за крајњи циљ имају заштиту здравља потрошача и заштиту домаће пољопривредне производње.

Важно је напоменути да се за пошиљке од којих се узимају узорци за анализу, забрањује стављање у промет, дистрибуција или прерада, све до доношења рјешења инспектора у складу са резултатима лабораторијског испитивања узорака. С обзиром на ову процедуру, у случајевима када се анализама утврди нека неправилност, не постоји ризик да је производ био доступан на тржишту.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh