РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:20 05.04.2023

Забрањен увоз 1.258 садница воћа

Републичка фитосанитарна инспекција је у току редовног фитосанитарног прегледа пошиљки садног материјала при увозу, забранила увоз 1.258 комада воћних садница поријеклом из Турске.

Прегледом пошиљке инспектор је утврдио да наведену пошиљку не прати потребна документација и фитосанитарни сертификат земље поријекла/извознице, чиме нису испуњени законом прописани услови за увоз пошиљке биља. На основу наведеног, рјешењем републичког фитосанитарног инспектора увознику је забрањен увоз и наложено уништавање у присуству и под надзором надлежног инспектора.

Фитосанитарна инспекција Републике Српске приликом увоза на граничним прелазима Републике Српске врши детаљне контроле садног материјала који се увози. Квалитет сјемена пољопривредног биља, садног материјала, ђубрива и другог репроматеријала је основни предуслов за постизање високих и квалитетних приноса, због чега инспекција врши континуиран надзор над његовим прометом, како приликом увоза, тако и у унутрашњем промету.

Циљ рада инспекције је осигурати квалитетан пољопривредни репроматеријал који се прометује и користи у Републици Српској и на тај начин пружити снажну подршку домаћој пољопривредној производњи.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh