РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:51 21.12.2016

Забрањен промет 12 врста средстава за прање вјетробранских стакала

Ради провјере усклађености садржаја метанола у средставима за прање вјетробранских стакала, са одредбама Правилником о безбједности предмета широке потрошње, републичка здравствена инспекција је извршила узорковање ових средстава која се прометују на тржишту Републике Српске, ради лабораторијског испитивања.

Узето је 25 узорака различитих средстава, а испитивање је извршио Институт за јавно здравство Републике Српске, као лабораторија овлашћена за испитивање предмета опште употребе. Анализом је утврђено да 12 врста ових средстава садрже недозвољене количине врло отровне хемикалије метанола.

С обзиром да је Законом о предметима опште употребе прописано да се производ који садржи састојке у недопуштеној количини сматра небезбједним и опасним по здравље људи, главни републички здравствени инспектор је у поступку који се води по службеној дужности, а на основу поменутог закона, донио Рјешење којим се забрањује промет свих средстава са недозвољеним садржајем метанола на цијелом подручју Републике Српске. Ријеч је о сљедећим средствима:

 1. BLITZ, произвођача EXON д.о.о. Кисељак
 2. АУТО СЈАЈ, произвођача ЗЕЛЕНА ДОЛИНА д.о.о. Горњи Вакуф - Ускопље
 3. AUTODŽAM, произвођача BELIF д.о.о. Јелах
 4. ЗИМКО, произвођача BELIF д.о.о. Јелах
 5. БППетрић, за БП ПЕТРИЋ, Бијељина производи BELIF д.о.о. Јелах
 6. ТОТАЛ СЈАЈ, произвођача ANITEX MD, д.о.о. Добој
 7. FLASH, произвођача ADECO д.о.о. Нови Сад
 8. GLAZER Total Glass Care, произвођача Bell Chemicals д.о.о. Банатско Велико Село
 9. SHINY, произвођача Bell Chemicals д.о.о. Банатско Велико Село
 10. SUPER GLASS,произвођача JUNIOR д.о.о. Инђија
 11. FLASH, за АУТО МИЛОВАНОВИЋ Бања Лука производи ЕУРОЛАБ д.о.о. Бања Лука
 12. LIQUI MOLY, произвођача Liqui Moly GmbH, Улм, Њемачка

Имајући у виду чињеницу да су наведени производи дистрибуисани на шире подручје Републике Српске и да постоји могућност да промет истих обављају лица која овај орган не може унапријед одредити, у складу са Закона о општем управном поступку, донесено је једно рјешење које се односи на сва лица која обављају промет предметних средстава и исто се доставља јавним саопштењем путем средстава јавног информисања, постављањем на интернет страници Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске и истицањем на огласној табли овог органа.

Здравствени инспектори ће наредних дана интензивирати надзор над прометом ових средстава те апелујемо на све субјекте да одмах обуставе промет ових средстава и на тај начин избјегну плаћање врло високих новчаних казни, прописаних Законом о предметима опште употребе, које износе за правно лице износи од 5.000-30.000 КМ, а за одговорно лице у правном лицу од 1.000-6.000 КМ.

Правилник о безбједности предмета широке потрошње донешен је у циљу усклађивања прописа Републике Српске из области хемикалија/биоцида и предмета широке потрошње са прописима ЕУ, и објављен је у Службеном гласнику Републике Српске у марту 2015. године. Правна лица, произвођачи и прометници наведених средстава, имала су на располагању период од 12 мјесеци да изврше усклађивање у погледу прописаног садржаја.

Према поменутом Правилнику, средство за прање вјетробранских стакала не смије да садржи метил алкохол (метанол) ако то средство не садржи и етилни алкохол (етанол). Међутим, и када средство садржи етанол, концентрација метанола не смије прелазити 5% количине садржаног етанола. Ако средство садржи више од 3% метанола мора бити упаковано у амбалажу са затварачем који не могу отворити дјеца и тактилним упозорењем за слијепа лица.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh