РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:39 20.03.2024

Забрана увоза за још двије пошиљке јагода из Албаније

Фитосанитарна инспекција Републике Српске забранила је увоз двије пошиљке јагода, укупне количине од 1.630 килограма поријеклом из Албаније, јер је код истих у оквиру редовног прегледа увоза хране биљног поријекла, утврђен повећан садржаја пестицида.

Приликом прегледа пошиљке надлежни инспектор је извршио узорковање за лабораторијску анализу ради испитивања остатака пестицида. На основу извјештаја о лабораторијској анализи у испитиваном узорку утврђено је повећано присуство пестицида изнад вриједности прописаних Правилником о максималним нивоима остатака пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла. Поступајући по резултатима анализе, инспектор је донио Рјешење којим је забрањен увоз и наложено уништавање пошиљке у присуству и под надзором надлежног инспектора.

У складу са сезонским карактером појединих врста воћа и поврћа надлежна инспекција посебну пажњу усмјерава управо на циљане контроле, те је са почетком сезоне увоза јагода, акценат усмјерен на ове пошиљке. У овој години до сада је забрањен увоз за укупно пет пошиљака јагода поријеклом из Албаније, а због повећаног садржаја пестицида.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh