РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:13 09.04.2024

Забрана увоза 50 тона кромпира из Египта

Републичка фитосанитарна инспекција је у оквиру редовног прегледа пошиљки у спољнотрговинском промету, забранила увоз двије пошиљке меркантилног кромпира укупне количине од 50,8 тона поријеклом из Египта, јер је утврђено да исте не испуњавају прописане услове за увоз и даљи промет.

Код једне пошиљке инспекцијским прегледом утврђено је значајно присуство кртола које су у фази труљења, цјелокупна пошиљка је имала непријатан и неугодан мирис на трулеж, због чега је иста неприхватљива и неприкладна за људску употребу.

Резултатима лабораторијске анализе узорка узетог од друге пошиљке утврђено је присуство штетног организма, чиме нису испуњени услови прописани Законом о заштити здравља биља, којим је дефинисано да је забрањено уношење и ширење штетних организама.

Рјешењем фитосанитарног инспектора забрањен је увоз спорних пошиљки и наређен поврат пошиљаоцу.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh