РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:56 05.03.2024

За двије пошиљке јагода из Албаније забрањен увоз

Фитосанитарна инспекција Републике Српске забранила је увоз двије пошиљке јагода, укупне количине од 1.370 килограма поријеклом из Албаније, јер је код истих у оквиру редовног прегледа увоза хране биљног поријекла, потврђен повећан садржаја пестицида.

Надлежна инспекција настоји да у контроли воћа и поврћа проводи циљане активности у складу са сезинским карактером појединих врста, те је са почетком сезоне увоза јагода, посебна пажња усмјерена на њихову контролу.

Јагоде које се увозе у Републику Српску најчешће долазе из Шпаније, Италије, Турске и Албаније, у којима повољнији климатски услови омогућавају рану производњу јагоде, као и производњу током цијеле године.

Највећи ризик код воћа и поврћа представља недозвољена количина пестицида, микотоксина и тешких метала и управо су то параметри који се провјеравају. Сваку пошиљку воћа из увоза мора пратити увјерење о здравственој исправности и сертификат који издаје овлашћени орган земље извознице. Инспектори провјеравају да ли пошиљку прати сва потребна документација, врше детаљан преглед пошиљке и у складу са процјеном ризика узимају узорке за анализу. Од почетка ове године за потребе лабораторијских анализа, приликом увоза узето је око 300 узорака воћа и поврћа.

Такође, у протеклом мјесецу фитосанитарна инспекција је забранила увоз једне пошиљке јагода из Албаније у количини од 1.260 килограма, због повећаног садржаја пестицида, чиме је до сада забрањен увоз за укупно три пошиљке.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh