РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:53 09.12.2020

За 14 станица техничког прегледа изречена привремена забрана рада

Обзиром на стално повећање броја учесника у саобраћају, посебан акценат у раду републичке саобраћајне инспекције усмјерен је на контролу рада станица за технички преглед возила.

Технички преглед моторних возила има приоритетно превентивну улогу на плану безбедности саобраћаја. На техничком прегледу проверавају се бројни параметри као што су опште стање и изглед возила, постојање и исправност уређаја и склопова који су од значаја за безбједну вожњу, као и да ли возило испуњава све остале прописане услове. За возило које не испуњава било који од прописаних услова не може се издати потврда о техничкој исправности, чиме се таквом возилу онемогућује учешће у саобраћају.

У овој години републичка саобраћајна инспекција је извршила 216 контрола станица техничког прегледа у којима су у 37 случајева утврђени пропусти у раду. Због фиктивног техничког прегледа извршеног без присуства и тестирања возила, декларисања неисправног возила исправим или због неприсуствовања стручних лица контроли, у 14 случајева инспектори су изрекли мјеру привремене забране рада станици техничког прегледа.

У случајевима гдје су констатоване неправилности које су се односиле на вођење и чување евиденција на прописани начин, обављање процедуре техничког прегледа возила по прописаном дијаграму тока, елементе Записника о техничком прегледу, инспектори су издали седам рјешење о отклањања неправилности.

Због почињених прекршаја у станицама техничког прегледа, инспектори су правним и одговорним лицима издали 68 прекршајних налога у вриједности од 29.950 КМ.

У 2019. години у надзору станица техничких прегледа извршене су 332 инспекцијске контроле у којима су инспектори донијели 18 рјешења о привременој забрани рада станица техничких прегледа.

Поштовање прописа у овој области је од кључног значаја за безбједност како возача, тако и пјешака и корисника услуга разних врста превоза. Фалсификовањем измјеритеља извршеног прегледа, починиоци прекршаја свјесно утичу на угрожавање безбједности саобраћаја, што је посебно забрињавајуће када узмемо у обзир да је ријеч о кочионом, управљачком и свјетлосном систему. Оваквим чињењем несавјесни субјекти, али и неодговорни возачи директно угрожавају животе свих грађана који су без изузетка на неки од начина учесници у саобраћају, као возачи, пјешаци, бициклисти или путници.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh