РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:44 11.10.2017

Унапређење координације рада републичких и општинских инспектора

Предсједништво Савеза општина и градова Републике Српске је на 61. сједници донијело Закључак којим подржава рад Републичке управе за инспекцијске послове на даљем унапређењу инспекцијског ситема у Републици Српској, кроз јачање функционалне повезаности са инспекцијама у јединицама локалне самоуправе, с циљем смањења нежељених ефеката дуалног система инспекција.

Уобзирујући чињеницу да инспекцијски систем Републике Српске чине инспекције Републичке управе за инспекцијске послове и инспекције у јединицама локалне самоуправе, у циљу смањења инспекцијског оптерећења привредних субјеката, ефикаснијег организовања надзора, као и економичнијег коришћења расположивих кадровских ресурса, од изузетног значаја је сарадња на свим нивоима.

Представници Инспектората Републике Српске учествовали су на сједници Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске, гдје су исказали подршку изградњи што ефикасније мреже инспектора на локалном и републичком ниову, увођењу јединственог система и методологија поступања, као и већем степену координације републичких и општинских инспектора, ради лакшег управљања и организације рада.

Закључак Савеза општина и градова Републике Српске

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh