РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:26 31.01.2017

У спољнотрговинском промету у 2016. години инспекција за храну контролисала 64.202 пошиљке хране

Републичка инспекција за храну је у 2016. години приликом увоза прегледала 64.202 пошиљке хране, од којих је узето 3.414 узорка за лабораторијску провјеру здравствене исправности и квалитета.

У 81 случају утврђени су пропусти који су се односиле на непотпуне декларације, гдје су увозници по налогу инспектора извршили додатно декларисање и усклађивање садржаја декларација са прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине, након чега су пошиљке пуштене у промет.

Након извршених анализа за 28 пошиљке је забрањен увоз и наложено уништавање или поврат добављачу из разлога што је утврђено да контролисани производи нису испуњавали прописане параметре задравствене исправности и квалитета.

Пропусти су утврђене код различитих производа из различитих земаља поријекла, као што су: кондиторски производи поријеклом из Албаније, Аустрије, Србије; освјежавајућа пића поријеклом из Мађарске; зачини из Словеније и Хрватске, месне прерађевине из Македоније и Србије и друго.

Приликом увоза, поред провјере докуметације која прати пошиљку, врши се органолепрички преглед пошиљке (изглед, мирис, боја, декларације) и узорковање производа за лабораторијске анализе, на принципу процјене ризика. То подразумијева да се узоркују производи за које је у претходним контролама утврђена нека неправилност, производи који су специфични за поједина годишња доба, производи за које у земљама региона постоје извјесни ризици или су утврђене неправилности и слично. На основу процјене ризика израђује се оперативни план узорковања, којим се идентификују потенцијалне неправилности код различитих врста производа, те се анализама захтијева испитивање параметара који представљају највећи ризик код одређеног производа.

Пошиљке које се узоркују не пуштају се у промет прије добијања резултата лабораторијских анализа. Исте се складиште у просторијама увозника и тек након добијања резултата анализе, ако је иста уредна, инспектор доноси Рјешење којим се дозвољава пуштање у промет. Уколико је анализа неуредна доноси се Рјешење којим се забрањује промет и налаже увознику да изврши уништавање спорне пошиљке или поврат пошиљаоцу.

За потребе вршења инспекцијског надзора у спољнотрговинском надзору приликом увоза, републичлки инспектори за храну присутни су на 12 граничних прелаза, односно царинских испостава у Републици Српској.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh