РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:48 13.05.2021

У првом кварталу ове године изречене казне у вриједности од 1.372.250 КМ

У првом кварталу ове године надлежне инспекције Инспектората Републике Српске су у спољнотрговинском промету приликом увоза роба извршиле 26.941 контролу пошиљки различитих врста роба. За потребе лабораторијског испитивања квалитета, здравствене и микробиолошке исправности узет је 1.531 узорак, и то 990 узорака хране, 98 узорака течних нафтних горива, 144 узорка предмета опште употребе и 299 узорака пољопривредног репроматеријала (сјеме, садни материјал, ђубрива...). На основу резултата лабораторијских анализа за 11 пошиљки је забрањен увоз. По основу прегледа у спољнотрговинском промету у буџет Републике Српске уплаћене су накнаде у вриједности од 1.498.971 КМ.

У посматраном извјештајном периоду у унутрашњем промету инспектори Инспектората Републике Српске извршили су у својим примарним областима надзора 7.598 контрола, од чега је 1.544 било са утврђеним неправилностима. Због почињених прекршаја издат је 1.091 прекршајни налог у вриједности од 1.372.250КМ КМ, док је надлежним судовима поднешено 19 прекршајних пријава.

Због утврђених пропуста у раду, Инспекторат Републике Српске је за прва три мјесеца ове године изрекао и 818 управних мјера, којима је субјектима контроле наложено предузимање мјера и радњи у циљу отклањања утврђених пропуста и усклађивања њиховог рада са законом.

Као што се може видјети из структуре предузетих мјера, све случајеве у којима утврде неправилности инспектори санкционишу и налажу отклањање пропуста, те изричу и прекршајне мјере.

Такође, значајан дио капацитета био је усмјерен на поступање по Закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у Републици Српској. У првом кварталу ове године републички инспектори извршили су преко 24.000 инспекцијских контрола поштовања превентивних мјера заштите од епидемије у заједници и радним срединама. За потребе вршења појачаног надзора, ангажовани су републички инспектори свих 13 инспекцијских сектора, а рад инспектора организован је у смјенама, у радне дане, као и дане викенда.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh