РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:27 23.02.2024

У оквиру појачаних контрола издато 160 налога у вриједности 250.000 КМ

Инспекторат Републике Српске протекле седмице вршио је појачане контроле у различитим областима надзора и различитим дјелатностима. Акценат је био на контроли трговачких објеката у погледу формирања цијена за производе чија маржа је ограничена, али и придржавања других прописа којима је уређена област трговине.

Такође, вршена је и контрола у области угоститељства, те контрола пекара у смислу формирања и придржавања цијена, издавања рачуна, вођења пословних књига, те поштивања прописа који се односе на безбједност хране у промету.

Посебна пажња у контролама била је усмјерена и на сузбијање сиве економије, рада на црно и нерегистрованог рада, односно нелегалног пружања различитих услуга, али и услова у којима регистровани субјекти пружају различите услуге.

У оквиру наведених активности протекле седмице извршено је 280 инспекцијских контрола, у којима је изречено 120 управних мјера и издато 160 прекршајних налога у вриједности од око 250.000 КМ. Утврђене неправилности односиле су се на различите врсте пропуста, вођење пословних књига, издавање рачуна, рад на црно, испуњеност санитарно-хигијенских услова у објектима, санитарне прегледе запослених и друго.

Када је ријеч о контроли цијена основних животних намирница, за које је Уредбом о ограничавању маржи у промету роба, ограничен износ марже који се може обрачунати на набавну цијену, републичка тржишна инспекција свакодневно врши ове контроле. У циљу конкретнијег информисања јавности о резултатима ових контрола, можемо рећи да је од почетка ове године у трговачким објектима извршено око 100 контрола које су се односиле на поштивање марже, од чега је у пет случајева утврђено да је маржа дефинисана Уредбом прекорачена, те су трговцима изречене казне у укупном износу од 75.000 КМ.

Такође, у оквиру активности реализованих протекле седмице затечено је и 20 радника без закљученог уговора о раду, због чега су послодавцима изречене казне у износу од 42.100 КМ. Изречено је и седам забрана лицима која су нерегистровано обављала различите услужне и трговачке дјелатности, те новчане казне од око 7.500 КМ, док је у овој години, односно за протекла два мјесеца изречено укупно 25 таквих забрана и казне од око 30.000 КМ.

Инспекторат Републике Српске ће и у наредном периоду пратити стање на терену и прилагођавати свој рад како то ситуација буде захтијевала. Подржаћемо све кораке које законодавац утврди у циљу заштите стандарда грађана и спремни смо да као контролни орган на терену спроведемо све мјере које ресорно министарство донесе у циљу контроле цијена.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh