РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:13 27.02.2023

У 2022. години контролисано 122.000 пошиљки на увозу

Надлежне инспекције Инспектората Републике Српске су у 2022. години у спољнотрговинском промету, приликом увоза извршиле 122.007 контрола различитих врста роба, од чега је 79.271 пошиљка хране, 12.840 пошиљки течних нафтних горива, 20.209 пошиљки предмета опште употребе, те 9.687 пошиљки које подлијежу обавезном фитосанитарном прегледу (сјеме, садни материјал, ђубрива...). По основу надзора у спољнотрговинском промету у буџет Републике Српске уплаћене су таксе у вриједности око 5.800.000 КМ.

За потребе лабораторијског испитивања квалитета, здравствене и микробиолошке исправности узета су 4.642 узорка, и то 3.166 узорака хране, 274 узорка течних нафтних горива, 647 узорака предмета опште употребе и 555 узорака пољопривредног репроматеријала.

Лабораторијским анализама се захтијева испитивање параметара који представљају највећи ризик код одређеног производа, као што је недозвољена количина пестицида у воћу и поврћу, присуство различитих контаминаната у храни, концентрација одређених хемикалија у предметима опште употребе, карантински штетних организама у сјемену и садном материјалу, бројни параметри квалитета и друго.

На основу резултата анализа код свега 1 одсто испитиваних узорака, односно 51 узорка, утврђено је да не испуњавају прописане параметре квалитета и здравствене исправности, те је по том основу забрањен увоз 31 пошиљке хране, 11 пошиљки предмета опште употребе и девет пошиљки пољопривредног репроматеријала и других роба које подлијежу обавезном фитосанитарном прегледу.

За потребе вршења инспекцијског надзора у спољнотрговинском надзору приликом увоза, републички инспектори су присутни на 14 граничних прелаза, односно царинских испостава у Републици Српској.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh