РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:24 04.02.2021

У 2020. години евидентирано 198 рекламација потрошача

Републичка тржишна инспекција је у 2020. години по конкретним рекламацијама потрошача којима су тражили заштиту индивидуалних потрошачких права извршила 198 контрола и у 145 случаја утврђено је да су рекламације биле оправдане. На лицу мјеста у корист потрошача ријешено је 111 рекламација, а у 34 случаја пословним субјектима је рјешењем наложене да потрошачу омогуће коришћење њихових прав. У 50 контрола утврђено је да рекламације потрошача нису биле оправдане или нису у надлежности тржишне инспекције. Три управна поступака су још увијек у току.

Као и претходних година потрошачи су се најчешће жалили на неприхватање рекламација од стране трговаца за техничке производе, одјећу, обућу, телекомуникационе и економске услуге.

Контроле које су вршени по рекламацијама рјешаване су на различите начине. Трговци су потрошачима враћали новац или вршили замјену производа новим. Било је и случајева гдје захтјеви потрошачи нису били оправдани, као што је захтјев за замјену производа који је физички оштећен након продаје.

Тржишна инспекција Републике Српске свакодневно у редовном надзору контролише да ли се привредни субјекти придржавају одредби прописа, као што су: издавање рачуна, обавеза истицање продајних цијена, декларисање производа, посједовање гаранције и техничког упутства, оглашавање производа и услуга и друго.

У овим контролама инспекција дјелује проактивно и превентивно, те уколико уочи неправилности предузимањем корективних мјера налаже отклањање истих, чиме се спрјечава настанак повреде права потрошача. У 2020. години републичка тржишна инспекција извршила је преко 6.300 инспекцијских контрола, у којима је изречено 570 различитих управних мјера којима је наложено отклањање утврђених пропуста, те 838 прекршајних мјера. На овај начин се штите колективна права потрошача.

На основу наведеног можемо рећи да успјешно рјешавамо жалбе потрошача, а и да су сами потрошачи у последњим годинама значајно радили на властитој едукацији и информисању о својим правима. Захваљујући раду ресорног Министарства трговине и туризма Републике Српске на законском уређењу бројних потрошачких питања, раду контролних органа, те удружењима за заштиту права потрошача која су у Републици Српској изузетно активна и ангажована, остварени су значајни помаци и у свијести привредних субјеката о обавези поштивања права потрошача.

У односу на претходне године расте и информисаност потрошача о њиховим правима, а можемо рећи да је видан и напредак у понашању трговаца. Све чешће се сусрећемо са ситуацијама да се жалбе потрошача рјешавају договором и компромисом, без потребе предузимања репресивних и казнених мјера од стране инспекције.

Инспекторат Републике Српске позива грађане да се обрате институцији у сваком случају када сматрају да су им права на било који начин ускраћена. Грађани могу и требају да заједно са контролним органима корективно дјелују на тржишту и да укажу привредним субјектима на пропусте у раду.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh