РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:09 08.04.2020

Трговци се придржавају Уредбе о непосредној контроли цијена

Републичка тржишна инспекција врши појачане контроле поштивања Уредбе о прописивању мјере непосредне контроле цијена на подручју Републике Српске, која је ступила на снагу крајем прошле седмице.

У протекла четири дана извршено је 50 контрола у продајним објектима широм Републике Српске у којима није констатовано кршење Уредбе.

Имајући у виду обим производа који је обухваћен Уредбом, саме контроле захтијевају нешто дуже вријеме, јер инспектори врше темељне провјере формирања цијена за стотине различитих типова и произвођача производа који су дефинисани Уредбом.

Подсјећамо да је наведеном Уредбом ограничена маржа свих учесника у ланцу снабдијевања робом или производима, тако да не прелазе ниво маржи те робе или тих производа на дан 5. марта 2020. године. Набавна цијена на коју се обрачунава маржа обухвата фактурну цијену произвођача, односно добављача, увећану за зависне трошкове набавке, као што су трошкови царињења, транспорта, складиштења, трошкови шпедитерских услуга и слично.

Скрећемо пажњу трговцима да у сваком тренутку могу очекивати посјету инспектора, да контроле на терену врше и тржишни инспектори јединица локалне самоуправе, чиме је број извршених контрола значајно већи, те да ће сваки прекршај бити строго санкционисан.

За кршење Уребе прописана је казна за трговца као привредно друштво, односно друго правно лице 10.000 КМ, за одговорно лице 5.000 КМ, те за трговца као предузетника 6.000 КМ.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh