РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:47 23.03.2020

Трговци кажњени са 30.000 КМ због неоснованог повећања цијена

Републичка тржишна инспекција вршила је и у дане викенда појачане контроле трговачких центара, апотека и других продајних објеката, у циљу провјере поштивања Уребе Владе Републике Српске о регулисању цијена.

Од 32 извршене контроле, у два случаја трговцима су изречене казне у износу од по 15.000 КМ јер исти нису ускладили цијене производа са Уредбом, док је у једном случају апотека кажњена због неиздавања фискалног рачуна казном од 1.100 КМ.

Имајући у виду обим производа који је обухваћен Уредбом, инспектори врше темељне провјере формирања цијена, те су и саме контроле детаљне и захтијевају нешто дуже вријеме. Скрећемо пажњу трговцима да у сваком тренутку могу очекивати посјету инспектора, да контроле на терену врше и тржишни инспектори јединица локалне самоуправе, чиме је број извршених контрола значајно већи, те да ће сваки прекршај бити строго санкционисан.

Тржишна инспекција Републике Српске је ангажована у пуном капацитету и наставиће са контролама.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh