РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

15:41 06.03.2023

Слиједе појачане контроле кориштења средстава подстицаја

Контрола кориштења средстава подстицаја предмет је редовних годишњих контрола пољопривредне инспекције. У 2022. години републички и општински/градски пољопривредни инспектори извршили су 353 контроле кориштења средстава подстицаја у оквиру којих су контролисане 922 подстицајне мјере. Укупан износ контролисаних средстава подстицаја је 8.842.005,33 КМ.

Контролисане су различите врсте подстицаја намијењене за различите сврхе, као што су вишегодишњи засади, пољопривредна механизација, инвестиције у складиштење и прераду пољопривредних производа, премије за млијеко, премије за систем узгоја крава-теле, инвестиције у сточарској производњи и друго.

Од укупног броја извршених контрола 287 је било уредно, док је 66 контрола било неуредно. Због утврђених неправилности издато је 57 прекршајних налога у укупној вриједности од 66.000 КМ, те је наложен поврат средстава подстицаја у укупном износу од 129.167,79 КМ.

Неправилности које су утврђене односиле су се на околности да додијељена средстава подстицаја нису утрошена у складу са Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села, односно иста су ненамјенски утрошена, те на околности да су додијељена средства остварена на основу нетачно наведених података. Неправилности су утврђене у областима премија за произведено и продато поврће, премија за приплодне крмаче, подршке самозапошљавању дипломираних инжењера пољопривреде, подршке капиталним инвестицијма у ловству, подршке воћарској производњи и подршке пословним активностима удружења жена.

Обзиром да је протеклих дана ступио на снагу нови Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села, те да овогодишњи буџет за подстицаје износи 180 милиона КМ, пољопривредна инспекција ће у интензивним контролама на терену предузети све мјере у циљу спречавања злоупотреба.

Циљ рада пољопривредне инспекције је да својим активностима обезбиједи снажну подршку домаћој пољопривредној производњи и честитим произвођачима који улажу велике напоре на унапређењу и повећању производње. У наредним данима пољопривредни произвођачи могу очекивати интензивније инспекцијске контроле.

У 2021. године извршено је 476 контрола кориштења средстава подстицаја, у оквиру којих је контролисано 1.560 мјера. Укупан износ контролисаних средстава подстицаја је 13.498.839,51 КМ. Од укупног броја извршених контрола, девет контрола је било неуредно, те је рјешењима инспектора наложен поврат средстава подстицаја у износу од 87,148.76 КМ.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh