РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:04 10.06.2021

Републичка инспекција за храну за пет мјесеци извршила 873 контроле

Републичка инспекција за храну је за пет мјесеци ове године у унутрашњем надзору извршила 873 контроле субјеката у пословању са храном, као што су ресторани, роштиљнице, продавнице, маркети, различити угоститељски објекти и други.

У 238 контрола утврђени су различити пропусти, те је субјектима изречена 159 управних мјера којима је наложено отклањање неправилности, док је због почињених прекршаја издато 176 прекршајних налога у вриједности од 265.450 КМ.

Инспектори су контролисали хигијенске услове објекта и опреме, исправност расхладних уређаја, начин чувања хране, хигијенске поступке запослених, доказе о здравственом стању и додатној едукацији лица која раде са храном, декларације и сензорна својства хране, поштовање епидемиолошких мјера и друго.

Пропусти који су најчешће констатовани односили су се на благовремено вршење редовних санитарних прегледа лица која рукују са храном, похађање додатних едукација о хигијени хране, периодично вршење прописаних ДДД мјера, ажурно вођење евиденција о лабораторијским анализама хране и слично.

У посматраном периоду републичка инспекција за храну није затекла у промету веће количине хране протеклог рока употребе или измијењених сензорних својстава, која се због тога сматра неприкладном за људску исхрану. По налогу инспекције из промета је повучено око 100 килограма различитих намирница. Ријеч је о појединачним случајевима у којима су инспектори затекли свега по неколико паковања хране којој је протекао рок употребе, а најчешће је ријеч о производима који по својој природи имају краћи рок трајања, као што су млијечни производи, освјежавајућа пића и сокови или кондиторски производи.

Инспекција за храну Републике Српске ангажована је у свом пуном капацитету и свакодневно врши надзор код субјеката који се баве производњом и прометом хране, те на основу свега наведеног можемо рећи да се на тржишту Републике Српске прометује контролисана храна.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh