РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:06 12.05.2020

Распуштени карантини на граници, лицима која улазе у Републику Српску 14 дана кућне изолације

Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске, број: 33-7/20 од 11.05.2020. године стављени су ван снаге закључци о организацији и раду карантина при граничним прелазима и карантина локалне самоуправе. Лица која се налазе у карантину локалних самоуправа упућују се у изолацију у кућној средини до истека важећег Рјешења.

Надлежни инспектори наставиће вршити двадесетчетворочасовни надзор над путницима који улазе у Босну и Херцеговину преко граничних прелаза на територији Републике Српске, на начин како је то прописано Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске, број: 33-6/20 од 11.05.2020. године о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести COVID-19 Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске.

Лица која улазе у Босну и Херцеговину преко граничних прелаза на територији Републике Српске обавезни су да се приликом уласка пријаве надлежном инспектору који врши надзор на граничном прелазу, и који ће му издати Рјешење о стављању у изолацију у кућној средини у трајању од 14 дана. Лице којем је одређена мјера изолације у кућној средини, а за које се у поступку контроле поштовања мјере утврди да не поштује утврђену мјеру, биће санкционисано у складу са законом.

Од ове мјере у складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске изузети су:

  • пацијенти који се возилом надлежне здравствене установе и у пратњи, враћају у Републику Српску, те ће инспектори возача и пратњу евидентирати, а пацијента уколико му то здравствено стање дозвољава упутити да се јави надлежној хигијенско-епидемиолошкој служби дома здравља у току од 24 сата
  • возачи возила у међународном транспорту, односно возачи који у оквиру својих радних задатака врше превоз роба и ствари и у Републику Српску улазе теретним возилима. Возач теретног возила је обавезан да приликом уласка у Боснуи Херцеговину покаже на увид идентификациони документ и потврду којом се потврђује ангажовање возача, односно путни налог, лиценцу за професионалног возача. Уколико возач возила у међународном транспорту има потребу да напусти возило, обавезан је да користи личну заштитну опрему, минимално се задржава ван кабине возила и сходно потреби, посматра утовар/истовар са минималне удаљености од два метра. Надлежни инспектор извршиће евидентирање уласка ових лица
  • страни држављани и држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине који имају заснован радни однос у привредним друштвима која послују у пограничним областима. Ови радници су обавезни да покажу на увид идентификациони документ и доказ о запослењу, односно привредно друштво треба доставити списак запослених лица надлежном инспектору на граничном прелазу, ради евидентирања кретања радника
  • држављани Босне и Херцеговине и Републике Српске и држављани сусједних држава који улазе или излазе из Републике Српске ради обављања пољопривредних радова на земљишту чији су власници односно посједници, а који су обавезни да приликом уласка у Републику Српску, поред идентификационог документа предоче доказ да су власници, односно посједници пољопривредног земљишта чије обрађивање је разлог за улазак, односно излазак из Републике Српске, и исти ће бити евидентирани од стране надлежног инспектора

Уколико лице са пребивалиштем на подручју Републике Српске, у Босну и Херцеговину улази преко граничних прелаза на територији ФБиХ и Дистрикта Брчко, надлежни инспектори ће му такође издати Рјешење о упућивању у кућну изолацију у трајању од 14 дана, о чему ће обавијестити надлежне органе Републике Српске.

Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације још увијек није предвиђена могућност да физичка лица, путници, у Босну и Херцеговину, односно Републику Српску могу улазити уз потврду овлашћење лабораторије о негативности теста на вирус SARS-COV-2, на краћи период од дан или два, без изрицања мјере изолације у кућној средини у трајању од 14 дана.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh