РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:11 17.02.2021

Произвођачи јаких алкохолних пића обавезни да се упишу у регистар надлежног Министарства

Обзиром да је у протеклим данима изражено интересовање јавности за контроле републичке пољопривредне инспекције у области производње и промета јаких алкохолних пића, што обухвата и производњу ракије, овим путем желимо детаљније упознати јавност са законским нормама које уређују ову област, а по којима поступа инспекција.

Републичка пољопривредна инспекција врши контролу свих регистрованих произвођача јаких алкохолних пића у Републици Српској, али и физичких лица за која постоје сазнања да врше нелегалан промет и продају истих, и тиме у сфери сиве економије представљају нелојалну конкуренцију регистрованим произвођачима.

Такође, важно је нагласити да је алкохол акцизна роба, те да утом погледу подлијеже и обавезама дефинисаним Законом о акцизама.

Законом о јаким алкохолним пићима из 2015. године, прописано је да дјелатност производње јаких алкохолних пића, могу обављати правна лица и предузетници који су уписани у Регистар произвођача јаких алкохолних пића који води Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Да би правно лице или предузетник могли да се баве производњом и прометом јаких алкохолних пића морају испуњавати одређене услове, чији циљ је обезбјеђивање квалитета и безбједности коначног производа намијењеног конзумирању.

Једна од кључних тачака у систему контроле квалитета и безбједности јаких алкохолних пића, јесте њихово редовно испитивање путем овлашћене лабораторије. Испитивању подлијежу сировине, дестилати пољопривредног поријекла и јака алкохолна пића у производњи, транспорту, промету, као и готов производ прије самог стављања у проомет.

У циљу заштите потрошачких права, јака алкохолна пића која се стављају у промет морају бити декларисана, као и сваки други производ намијењен за непосредну људску потрошњу, како би потрошачи имали увид у све релевантне информације о производу.

Имајући у виду традицију нашег поднебља да физичка лица за властите потребе призводе различита алкохолна пића, најчешће вино и ракију, законом није забрањено да и даље одржавају ту традицију. Међутим, физичка лица која производе ракију за властите потребе, не могу исту стављати у промет и продавати. За такав производ не постоји доказ о његовом пријеклу, исправности, безбједности за људску употребу, условима у којима се производи и друго.

Републичка пољопривредна инспекција кроз бројне контроле које проводи у својој области, као што су контроле квалитета сјемена, садног материјала, ђубрива и другог пољопривредног репроматеријала који се прометује и користи у Републици Српској, пружа снажну подршку домаћим пољопривредницима, забрањујући промет неквалитетног репроматеријала, од којег директно зависи висина и квалитет приноса.

Исто тако, када је ријеч о контроли произвођача јаких алкохолних пића, инспекција је обавезна да у циљу заштите здравља потрошача забрани промет алкохолних пића која нису прошла никакву контролу, а која нелегално продају физичка лица.

Обзиром да сама процедура регистрације произвођача јаких алкохолних пића није компликована, да је до сада у Регистар надлежног Министарства уписано око 30 произвођача, сви пољопривредни произвођачи који желе да се баве овом производњом требају покренути процедуру регистрације.

Поред бројних напора које предузимају институције у циљу развоју пољопривредне производње, велику подршку требају дати и сами произвођачи који ће легализовати свој рад, сузбијати нелојалну конкуренцију и тиме дати директан допринос унапређењу положаја домаћих произвођача на тржишту.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh