РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:37 22.06.2021

Послодавци заштитите раднике од високих температура

С обзиром да у љетним мјесецима радници који обављају послове на отвореном, као што су послови у грађевинарству, раде у неповољним условима, препорука послодавцима је да прилагоде радни процес психофизичким могућностима запослених и да на тај начин заштите раднике који раде изложени сунцу и високим температурама.

Рад на отвореном на високим температурама може довести до пада концентрације у раду, а чиме се повећава ризик од повређивања радника, те апелујемо на послодавце да искористе могућност прерасподјеле радног времена и заштите раднике.

Послодавац може организовати рад у фазама, у јутарњим и вечерњим часовима и примјенити низ организационих мјера како не би дошло до оболијевања запослених, као што су ротација послова, избјегавање рада у најтоплијем дијелу дана (од 11 до 15 сати), чешће паузе уз обезбеђивање великих количина течности, организовање рада у смјенама, увођење додатне радне снаге код екстремних услова и слично.

Законом о раду дефинисана је могућност да се ако природа и потребе посла захтјевају, пуно радно вријеме на појединим радним мјестима може прерасподјелити, тако да у једном дијелу године буде дуже, а у другом дијелу сразмјерно краће, с тим да у току календарске године не може износити више од 40 часова просјечно седмично. Прерасподјелом пуног радног времена може се у једном дијелу године увести радно вријеме најдуже до 52 часа, а на сезонским пословима најдуже до 60 часова седмично. У том смислу, дуже радно вријеме из једног дијела године не сматра се прековременим радом.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh