РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:22 28.09.2021

Пољопривредна инспекција вршила појачане контроле промјене намјене пољопривредног земљишта

Републичка пољопривредна инспекција је у протеклом периоду вршила појачане контроле промјене намјене пољопривредног земљишта, са акцентом на земљиште на коме је вршена експлоатација шљунка.

Имајући у виду пријаве грађана о нелегалној експлоатацији шљунка у сливу ријеке Босне, овим контролама је првенствено обухваћено пољопривредно земљиште дуж тока ријеке Босне на регији Добој (од Добоја до Шамца), укључујући и контроле на регијама Бијељине, Требиња, Бања Луке и Приједора.

Пољопривредна инспекција извршила је укупно 108 контрола, у којима су издата 104 прекршајна налога, у вриједности од 129.000 КМ.

Обзиром на велики број субјеката који су били предмет контроле, за вршење надзора било је важно да инспектори имају податке са тачно идентификованим власницима земљишта, бројевима катастарских честица, бројевима посједовних листова, површином земљишта, намјени и класи земљишта, ортофото снимком и приказом локације.

У току припреме ових контрола одржан је и радни састанак у Министарству пољопривреде шумарстава и водопривреде Републике Српске, на коме су присуствовали представници свих релевантних институција.

У првој фази, контролом су обухваћене шљункаре, односно правна лица која се баве експлоатацијом, одлагањем и продајом шљунка, посебно на подручју од Добоја до Шамца, дуж тока ријеке Босне, гдје су контролисане све шљункаре, укупно њих 18.

У овим контролама утврђено је да су субјекти на површини од 614.222 м2 без прибављања пољопривредне сагласности извршили промјену намјене пољопривредног земљишта, те им је рјешењем инспектора наложено да прибаве пољопривредну сагласност уколико је то могуће на том мјесту или да се исто врати у првобитно стање. Очекивани износ накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта износи 1.174.147 КМ.

У другој фази, предмет контрола су биле појединачне парцеле правних и физичких лица, на којима је утврђено да је извршена промјена намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе. У овим контролама инспекција је забранила кориштење пољопривредног земљишта укупне површине од 480.406 м2 у сврху експлоатације шљунка или друге непољопривредне сврхе, до прибављања пољопривредне сагласности или враћања у првобитно стање.

Пољопривредна инспекција ће у складу са надлежностима прописаним Законом о пољопривредном земљишту наставити вршити контроле у области промјене намјене земљишта, са посебним освртом на земљиште на коме је извршена промјена намјене експлоатацијом шљунка.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh