РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:52 13.07.2021

Појачане контроле уништавања амброзије

Обзиром да је мјесец јули период интензивног вегетативног раста амброзије, устаљена пракса републичке пољопривредне инспекције је да се управо у том периоду планирају интензивне контроле уништавања амброзије.

Као и претходних година, инспекцијске контроле ће се вршити у периоду од јула до краја септембра у циљу сузбијања и уништавања ове коровске биљке прије него што иста дође у фазу цвјетања.

Контроле се проводе у сарадњи са градском/општинском пољопривредном инспекцијом, а у складу са одредбама Закона о пољопривредном земљишту и Одлуком Владе Републике Српске о мјерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије.

Сузбијање и уништавање амброзије обавезни су спроводити власници и корисници површина пољопривредног обрађеног и необрађеног земљишта (вртови и баште, њиве, воћњаци, виногради, ливаде и друго), шуме, ловишта; власници и корисници грађевинског земљишта, изграђеног и неизграђеног; субјекти који управљају водотоковима и каналима, и површинама уз водотоке и канале; субјекти који одржавају површине уз јавне путеве и жељезничке пруге; субјекти који управљају парковима, националним парковима, гробљима и другим зеленим површинама; власници и корисници запуштених површина, поред путева, стаза, као и утрина, парлога, деградираних пашњака, запуштених паркова, искрчених мјеста у шумама, и друго.

За непровођење мјере за сузбијање и уништавање амброзије прописане су казне, које износе за правно лице од 1.000 КМ до 2.000 КМ, за предузетника од 500 КМ до 1.000 КМ, за одговорно лице у правном лицу од 500 КМ до 1.000 КМ и за физичко од 200 КМ до 500 КМ.

Према подацима за 2020. годину републичка и општинска пољопривредна инспекција извршила је 258 контрола у овој области и наложила уништавање коровске биљке амброзије са површине од 286,21 хектара. У овим контролама издато је и 157 прекршајних налога у вриједности од 38.500 КМ.

Овим путем позивамо физичка и правна лица да уколико већ нису, благовремено изврше уклањање амброзије са својих парцела, да не чекају долазак инспектора и да се не излажу ризику од кажњавања.

Сузбијање и уништавање амброзије може се вршити примјеном сљедећих мјера: агротехничких мјера - обрада земљишта (орање, заоравање стрњишта, тањирање), њега усјева (окопавање, међуредно култивирање, плијевљење) и друго; механичких мјера - чупање, кошење, спаљивање биљака и др.; хемијских мјера - употреба неселективних (тоталних) хербицида са контактним и транслокационим дјеловањем на непољопривредним површинама, употреба селективних хербицида који имају дозволу за примјену за сузбијање амброзије и других корова у усјевима и засадима разних пољопривредних биљака.

Поред штета које амброзија наноси као коров у пољопривредној производњи, полен амброзије је један од најјачих познатих алергена.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh