РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:55 08.04.2024

Појачана контрола обиљежавања и кретања домаћих животиња и промета меса

У циљу спречавања поновног избијања Афричке куге свиња, те нелегалног транспорта и клања животиња, републичка ветеринарска инспекција у сарадња са општинском/градском ветеринарском инспекцијом проводи појачане контроле обиљежавања и кретања домаћих животиња, те промета меса за јавну потрошњу.

У протекле двије седмице реализована је акција у дијеловима Републике Српске, у којима обзиром на претходну епизоотиолошку ситуацију постоји већи ризик од нелегалног промета свиња и свињског меса. Контролом је до сада обухваћено 38 објеката, од чега су у 25 случајева утврђене неправилности, те су изречене управне мјере у циљу отклањања утврђених пропуста и новчане казне у износу од 7.000 КМ. У наредном периоду појачане контроле биће настављене на територији цијеле Републике Српске.

Примарна сврха појачаних инспекцијских контрола је сузбијање ширења заразних болести животиња, од којих су многе зоонозе, што значи да се преносе и на људе, те поред огромне штете за сточарство и прехрамбену индустрију представљају озбиљан ризик и за задравље људи.

У складу са наведеним, једини адекватан начин за стављање под контролу заразних болести животиња јесте контролисано кретање и транспорт животиња, те промет намирница животињског поријекла у складу са прописима и под надзором надлежних органа.

Све животиње на домаћим фармама обавезно морају бити обиљежене и за исте у погледу здравственог стања требају бити проведене мјере прописане од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Такође, прометовати се могу само животиње које су обиљежене и које имају Увјерење о здравственом стању којим се доказује да су животиње здраве и да потичу са подручја гдје нема заразних болести, те да је дозвољен транспорт животиња.

Када је ријеч о месу и намирницама животињског поријекла које се прометују у месницама, угоститељским објектима и другим објектима за јавну потрошњу, исто може потицати само из објеката за клање и прераду меса који су одобрени за ту дјелатност и који су под надзором ветеринарске инспекције. Месо, односно производи, морају бити прегледани од стране овлаштеног ветеринара и обиљежене печатом ветеринарске инспекције, који представља контролни број клаонице или објекта за прераду меса.

Овим путем апелујемо и на грађане који узгајају свиње за сопствене потребе, да се у току узгоја и клања придржавају превентивних мјера за спречавање ширења болести, прописаних од стране ресорног министарства, посебно у подручјима која су раније окарактерисана као угрожена. Дефинисане мјере нису компликоване за провођење и захтијевају минимум личне одговорности појединаца, а у циљу општег добра.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh