РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

08:30 06.04.2020

Појачана контрола квалитета пољопривредног репроматеријала на увозу

Имајући у виду мјере које Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске предузима у циљу подстицања текуће пољопривредне производње и обезбјеђивања подршке домаћим произвођачима и прерађивачима, републичка фитосанитарна инспекција врши појачану контролу пољопривредног репроматеријала приликом увоза и у промету.

С обзиром на почетак сјетвене сезоне и актуелну ситуацију изазвану пандемијом корона вируса, инспектори посебну пажњу приликом контрола усмјеравају на основне предуслове за постизање високих и квалитетних приноса, а то су квалитетно сјеме пољопривредног биља, садног материјала, ђубрива и другог репроматеријала.

У прва три мјесеца ове године републичка фитосанитарна инспекција је приликом увоза узела 259 узорака за лабораторијско испитивање квалитета и присуства штетних организама, од чега је само у другој половини марта узето 57 узорака. Пошиљке које се узоркују остају под надзором до добијања резултата анализе, чиме се спречава ризик да се неквалитетан репроматеријал нађе на тржишту.

Инспекторат Републике Српске је од прошле седмице успоставио и 24-часовно радно вријеме инспектора на граничним прелазима и царинским испоставама Градишка, Шамац, Рача и Клобук, који су одређене за превоз робе у друмском саобраћају, односно увоз пошиљки у Босну и Херцеговину. Циљ овакве организације рада је омогућити увозницима да у било којем тренутку доласка на гранични прелаз или царинску испоставу могу завршити обавезе које се односе на преглед роба које подлијежу фитосанитарном надзору приликом увоза, и у што краћем року наставити вожњу ка крајњем одредишту.

Фитосанитарна инспекција је спреман да и даље ради пуним капацитетом како бисмо обухватили што више мјера којима ћемо олакшати пољопривредним произвођачима ситуацију изазвану овом пандемијом. Домаћа пољопривредна производња у овој години имаће посебан значај за домаће тржиште и домаћу прерађивачку индустрију, те надлежне институције улажу све расположиве ресурсе и капацитете, у циљу постизања што квалитетнијих приноса.

Циљ рада фитосанитарне инспекције је осигурати квалитетан репроматеријал који се прометује и користи у Републици Српској и управо на тај начин својим активностима обезбиједити снажну подршку домаћој пољопривредној производњи.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh